โออาร์ ทิ้งห่าง เอสโซ่ ครองแชมป์ส่วนแบ่งตลาดน้ำมันสูงสุด 8เดือนแรกปี62

sdr
- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน เผยตัวเลขผู้ครองส่วนแบ่งตลาดขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป   8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.)ของปี 2562  โออาร์ครองแชมป์ ส่วนเอสโซ่ เฉือนบางจากเข้าอันดับสอง  ส่วนเชลล์ ครองแชมป์ดีเซล เกรดพิเศษ ซึ่งเป็นน้ำมันที่มีค่าการตลาด สูงกว่าน้ำมันทั่วไป

รายงานข่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) เปิดเผยถึง ส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกน้ำมันสำเร็จรูป(มาร์เก็ตแชร์)ของผู้ค้าน้ำมันช่วง 8 เดือน(ม.ค.-ส.ค.)ของปี 2562นี้ พบว่า กลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ 5 ราย ได้แก่ โออาร์,เอสโซ่,บางจาก,เชลล์ และเชฟรอน(ไทย) มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันคิดเป็นประมาณ 78 % ซึ่ง บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือโออาร์ ยังครองมาร์เก็ตแชร์สูงสุดอันดับ1ในสัดส่วน 36.1 % รองลงมาอันดับ2 ได้แก่ เอสโซ่ 10.9% อันดับ3 บางจาก 10.8% อันดับ4 เชลล์ 8.8 % และอันดับ5 เชฟรอน (ไทย) 6.2%

ขณะที่กลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายย่อย มีส่วนแบ่งการตลาด รวมกันประมาณ 27.2 %

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามเมื่อแยกดูในแต่ละประเภทน้ำมันที่น่าสนใจ พบว่า โออาร์ ครองสัดส่วนการขาย แก๊สโซฮอลล์ ออกเทน91 อันดับ1  ที่​ 36.7% รองลงมาคือ เอสโซ่ 13.7%

แก๊สโซฮอล์ออกเทน95 อันดับ1ได้แก่ โออาร์ 35.2% รองลงมาคือ เอสโซ่ 15.5%

E20​ อันดับ1 คือโออาร์ 41.7% รองลงมาคือ บางจาก 17.5%

ดีเซล​ หมุนเร็ว ธรรมดา​ อันดับ1 คือ โออาร์ 31.2% รองลงมาคือ เอสโซ่ 13.7%

และดีเซลหมุนเร็ว(เกรดพิเศษ)  ซึ่งเป็นตลาดที่มีค่าการตลาดสูง ผู้ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอันดับ1 คือเชลล์​ 80.5%

สำหรับสถิติความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 นี้(ม.ค.-ส.ค.2562) พบว่า การใช้น้ำมันสำเร็จรูปมีปริมาณ 38,551 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 158.6 ล้านลิตร หรือ 997,585 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 87.2% ของน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตได้ในประเทศ โดยการจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้น 1.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งเป็นผลมาจากยอดการใช้ที่เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มน้ำมันเบนซิน เพิ่มขึ้น 3.8% ดีเซล เพิ่มขึ้น 1.4 %และก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) เพิ่มขึ้น 1.2%

ส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบ ช่วง 8 เดือนแรกของปี2562นี้ อยู่ที่ 35,372 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 145.6 ล้านลิตร หรือ 915,815 บาร์เรลต่อวัน ลดลง 7.6 ล้านลิตร หรือลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 477,183 ล้านบาท ลดลง 12.3 %

ด้านความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเฉพาะเดือน ส.ค.ปี 2562 นี้ พบว่า มีปริมาณรวม 4,789 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 154.5 ล้านลิตร หรือ 971,676 บาร์เรลต่อวัน โดยกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20, น้ำมันดีเซลพื้นฐาน) มีความต้องการใช้สูงสุด วันละ 63.7ล้านลิตร หรือ 41.2% รองลงมา ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว วันละ 18.2 ล้านกิโลกรัม หรือ 21.9 % ,กลุ่มน้ำมันเบนซิน วันละ 32.3 ล้านลิตร หรือ 20.9%, กลุ่มน้ำมันอากาศยาน วันละ 19 ล้านลิตร หรือ 12.3% และน้ำมันเตา วันละ 5.7ล้านลิตร หรือ 3.7% ส่วนน้ำมันก๊าด วันละ 0.02 ล้านลิตร

Advertisment