โรงไฟฟ้าศรีราชา กลุ่มบริษัทกัลฟ์ คว้ารางวัล Power Plant of the Year จากงาน Enlit Asia 2023

- Advertisment-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รับรางวัลโรงไฟฟ้ายอดเยี่ยมแห่งปี (Power Plant of the Year) จากโรงไฟฟ้าศรีราชา (GSRC) ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างกัลฟ์ กับมิตซุย (Mitsui & Co., Ltd) และร่วมพัฒนาโดยมิตซูบิชิ พาวเวอร์ (Mitsubishi Power) จากงาน Enlit Asia 2023 ที่มอบรางวัลด้านพลังงานและเทคโนโลยีระดับภูมิภาค รางวัลนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าในการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย และการมุ่งนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้า GSRC เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 2,650 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ใน จ.ชลบุรี เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยโครงการใช้กังหันก๊าซรุ่น J-Series Air-Cooled (JAC) ของมิตซูบิชิ พาวเวอร์ ซึ่งนับเป็นเครื่องแรกที่ติดตั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้กว่า 64% พร้อมช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอีกด้วย

รางวัล  Power Plant of the Year นั้น มอบในงาน Enlit Asia 2023 ซึ่งเป็นงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานชั้นนำประจำปี 2566 โดยมอบให้กับโครงการโรงไฟฟ้าที่โดดเด่น สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการ พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ามาใช้ดำเนินโครงการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 34 ท่าน ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ เป็นผู้ตัดสินรางวัลนี้

- Advertisment -
Advertisment