แหล่งก๊าซเจดีเอA18 เริ่มจ่ายก๊าซได้ตามปกติแล้ว

- Advertisment-

แหล่งก๊าซเจดีเอ A18 เริ่มจ่ายก๊าซธรรมชาติได้แล้ว หลังหยุดซ่อมบำรุงระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ก๊าซเอ็นจีวีภาคใต้ตอนล่าง พร้อมให้บริการผู้ใช้เอ็นจีวีตามปกติ

นายนพดล ปิ่นสุภา  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ตามที่ ปตท. ได้เปิด “ศูนย์บริหารเอ็นจีวีภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ล่าสุดผู้ผลิตซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ แล้วเสร็จตามแผน และสามารถจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เวลา 14.14 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ให้กับโรงไฟฟ้าจะนะและสถานีก๊าซธรรมชาติหลักจะนะ จ.สงขลา  ทำให้สถานการณ์ก๊าซเอ็นจีวีภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมให้บริการผู้ใช้เอ็นจีวีแล้ว

ทั้งนี้ ในช่วงการหยุดซ่อมบำรุง ปตท. สามารถจัดส่งเชื้อเพลิงทดแทนได้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าสนับสนุนพื้นที่ภาคใต้ สำหรับก๊าซธรรมชาติที่จ่ายไปยังภาคตะวันออกนั้น ปตท. ได้เรียกรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นเข้ามาเสริม จึงไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อภาคไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรม  ในส่วนของเอ็นจีวี  ปตท. ได้จัดสรรก๊าซฯ ให้กับสถานีเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้บริการผู้ใช้รถเอ็นจีวีได้อย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณเพียงพอตลอดช่วงการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ เช่นกัน

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.