เอ็กโก กรุ๊ป ก้าวข้ามความท้าทายในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานสีเขียวอย่างยั่งยืน (ตอนที่ 2)

- Advertisment-

คุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานครบวงจร ได้เล่าถึงความท้าทาย 4D+1E ในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และทิศทางการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ที่มุ่งเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานสีเขียวอย่างยั่งยืน

#EGCO #EGCOGroup #เอ็กโกกรุ๊ป #TomorrowanNextstep

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.