เอสโซ่ ร่วมกับ อพวช. มอบส่วนลดพิเศษค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ให้กับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส

- Advertisment-

เอสโซ่ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโปรโมชันให้ส่วนลด 100 บาท สำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส เมื่อแสดงบัตรเอสโซ่ สไมล์ส หรือแสดงหมายเลขบัตรฯ จากไลน์ Esso Smiles Connect (เอสโซ่ สไมล์ส คอนเนค) เมื่อซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ซึ่งประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดยโปรโมชันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 จำนวน 5,000 สิทธิ์

นางสาวสิรินทรา กาญจนคูหา ผู้จัดการการพัฒนาตลาด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอสโซ่ มีความร่วมมือที่ดีกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มาโดยตลอด ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบของโดมโรงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (NSM science dome) และการสนับสนุนบทความ Science in Movie ในนิตยสาร NSM science magazine ล่าสุด เมื่อสถานการณ์โควิดได้คลี่คลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้และต้อนรับเปิดเทอมของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัว เอสโซ่ และ อพวช. ขอมอบสิทธิพิเศษ ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. เพื่อขอบคุณสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ได้ที่สถานีบริการเอสโซ่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

ผศ. ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี และเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สร้างแรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมไทย การผนึกกำลังกันระหว่าง อพวช. และบริษัท เอสโซ่ฯ ภายใต้โปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส ไดร์เวอร์ รีวอร์ดส์ เพื่อมอบส่วนลดค่าเข้าชมมูลค่า 100 บาท ให้กับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส สำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่งของ อพวช. ซึ่งได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี นั้น  อพวช. เชื่อมั่นว่า โปรแกรมดังกล่าวจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน รวมทั้งร่วมผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวด้านวิทยาศาสตร์เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

- Advertisment -

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย 

Advertisment