- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ คุณ สิริวรรณ พร้อมมูล (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่จากฝ่ายการตลาดขายปลีก และผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการธนาคารปูม้า จำนวนเงิน 20,000 บาท แก่คุณ ฐกร ค้าขายกิจธวัช (ที่ 5 จากขวา) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มและปั้มลมไฟฟ้าใช้ในโครงการ

ในโอกาสนี้ สโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้พาเพื่อนพนักงานจิตอาสาและผู้ร่วมงานทำกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยได้ช่วยกันบรรจุปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้งเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นำไปใช้ปลูกผักเพื่อรับประทาน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี นับเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากที่บริษัทและสโมสรพนักงานเอสโซ่ เคยได้ร่วมสนับสนุนมา เช่น การสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ การเก็บขยะชายหาด และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนในด้านต่างๆ

- Advertisment -

พนักงานจิตอาสาเอสโซ่ ช่วยกันบรรจุปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้งเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นำไปใช้ปลูกผักเพื่อรับประทาน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 125 ปีในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม

 

 

Advertisment