เสนอแก้พ.ร.บ.กฟผ. หวังเปิดทางจัดหาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในอนาคต

- Advertisment-

กฟผ.เสนอคณะรัฐมนตรี ขอแก้ พ.ร.บ.กฟผ. เปิดทางให้สามารถเข้าไปดำเนินธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง โดยรองรับการนำเข้าLNG ในอนาคต นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าและบริหารจัดการระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.ยังรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดปัจจุบัน หรือ ครม.ชุดใหม่ ในการอนุมัติแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(พ.ร.บ. กฟผ.) เพื่อเปิดกว้างบทบาทของ กฟผ.ให้สามารถเข้าไปดำเนินการในกิจการจัดหาเชื้อเพลิงได้ จากเดิมที่มีบทบาทด้านการผลิตไฟฟ้าและบริหารจัดการระบบสายส่งไฟฟ้าเท่านั้น

ทั้งนี้การแก้ไข พ.ร.บ.กฟผ. จะรองรับการดำเนินธุรกิจจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) มอบหมายให้ กฟผ.เป็นผู้จัดหา LNG รายใหม่ของประเทศนอกเหนือจาก ปตท.

- Advertisment -

โดยในอนาคตหาก กฟผ.ต้องนำเข้า LNG ปริมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี แล้วไม่สามารถเอาไปใช้ได้หมด ก็ควรจะเปิดโอกาสให้สามารถขาย LNG เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่มีความต้องการใช้รายอื่นได้ด้วย  รวมถึงการก่อสร้างคลังรับ-จ่าย LNGลอยน้ำ หรือ FSRU  หากไม่ได้ใช้งานก็ควรให้คนเอาเข้ามาใช้ประโยชน์ได้

อย่างไรก็ตาม กฟผ.ไม่ได้หวังผลกำไรจากธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงLNG แต่ต้องการที่จะลดผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากความต้องการก๊าซฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

Advertisment

- Advertisment -.