เสนอเบื้องต้นให้โครงสร้างราคาNGVใหม่ผูกกับน้ำมัน หวังให้ผู้บริโภคได้อานิสงส์ช่วงน้ำมันขาลง

sdr
- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เสนอแนวทางเบื้องต้นให้โครงสร้างราคา NGV ใหม่ผูกติดกับราคาน้ำมัน แทนสูตรเดิมที่เป็นการควบคุมราคาต้นทุนบวกกำไรตายตัว เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นลงรวดเร็วขึ้น และผู้ใช้ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันตลาดโลก ที่ลดลงอย่างมากในปัจจุบัน แต่จะต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบให้กับกลุ่มแท็กซี่และรถสาธารณะ ช่วงราคาNGV เป็นขาขึ้น คาดผลศึกษาเสร็จตามกำหนดภายใน 30 มิ.ย.2563 นี้ ในขณะที่ปตท.แจ้งราคา NGV รถสาธารณะซึ่งปรับลดลง 3 บาทต่อกิโลกรัมมีผลแล้วตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563 

นายวัฒนพงษ์​ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.เตรียมประชุมหารือกับ ปตท.และกระทรวงคมนาคม ถึงแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีนโยบาย  ในเร็วๆนี้ โดยเบื้องต้น สนพ.มีข้อเสนอที่จะให้ปรับโครงสร้างราคา NGV โดยผูกกับราคาน้ำมันดีเซลหรือเบนซินแทนการกำหนดสูตรราคาแบบตายตัว(ราคาต้นทุน บวกกำไรและค่าดำเนินการ)ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งจะส่งผลให้ราคา  NGVสามารถสะท้อนต้นทุนได้ตามกลไกราคาตลาดโลก

ทั้งนี้หากมีการปรับโครงสร้างราคาNGVที่ผูกกับราคาน้ำมันจะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ในทันที จากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้  แต่ถ้าเป็นโครงสร้างเดิม ราคาจะปรับตามต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ที่อ้างอิงราคาน้ำมันย้อนหลังไป 6 -8 เดือน ทำให้ราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลงอย่างมากในช่วงนี้จะสะท้อนถึงราคาNGVในอีก6-8เดือนข้างหน้า

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอเบื้องต้นการปรับสูตรราคา NGV ใหม่ โดยผูกกับราคาน้ำมัน แม้จะส่งผลดีให้ราคาปรับขึ้นลงสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง แต่อาจมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ และแท็กซี่  ในช่วงราคาขาขึ้นดังนั้นจึงต้องมีมาตรการช่วยเหลือแบบชัดเจนออกมาควบคู่กันด้วย โดย ทางปตท.จะต้องเป็นผู้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเอง เนื่องจากตามกฎหมายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับปัจจุบัน ไม่สามารถนำเงินกองทุนมาช่วยเหลือราคา NGV ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้คาดว่า โครงสร้างราคา NGV ใหม่ จะแล้วเสร็จตามกำหนดภายใน 3 เดือน หรือ 30 มิ.ย. 2563 ซึ่งจะเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)พิจารณาอีกครั้งก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป

รายงานข่าว จาก ปตท. แจ้งว่า ปตท.ได้ปรับลดราคา NGV สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะลง 3 บาทต่อกิโลกรัม จาก 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เหลือ 10.63 บาทต่อกิโลกรัม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามมติ กบง.ที่ผ่านมา ในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหา Covid-19 โดยจะปรับลด 3 เดือน ตัังแต่ 1 เม.ย-30 มิ.ย. 2563 ส่วนราคา NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปปัจจุบันราคาอยู่ที่15.31 บาทต่อกิโลกรัม

Advertisment

- Advertisment -.