กกพ.เร่งสรุปค่าบริการกลุ่ม Prosumer ให้พร้อมเริ่มใช้ ม.ค.65

- Advertisment-

กกพ.เร่งสรุปอัตราค่าบริการกลุ่มผู้ผลิตไฟใช้เองและซื้อจากระบบ หรือ Prosumer ไม่ให้ซ้ำซ้อน และมีอัตราที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้พร้อมเริ่มใช้กับการประกาศค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวด ม.ค.-เม.ย. 2565 และโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานใหม่ของประเทศ

แหล่งข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า “การพิจารณาเก็บค่าบริการการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่หันมาผลิตไฟฟ้าใช้เองบางส่วนและใช้ไฟฟ้าจากระบบด้วย (Prosumer) ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่สร้างความผันผวนให้กับระบบไฟฟ้าประเทศ” ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 ว่า กกพ.กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการไฟฟ้าของกลุ่ม Prosumer ที่ปัจจุบันมีการคิดรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการเรียกเก็บค่าบริการที่จะมีการกำหนดใหม่

โดยเบื้องต้นพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองนั้นถูกคิดรวมค่าบริการ อยู่ใน “ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Demand Charge)” แล้ว ในขณะที่กลุ่มบ้านอยู่อาศัยขนาดเล็กยังไม่มีการคิดค่าบริการ เป็นต้น

- Advertisment -

ทั้งนี้ได้มีการศึกษาวิธีการเรียกเก็บค่าบริการกับกลุ่ม Prosumer ของต่างประเทศเพื่อมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย

โดยในต่างประเทศ มีการจัดเก็บในหลายแนวทาง เช่น การคิดรวมอยู่ในการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า หรือ รวมอยู่ในอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU ) เป็นต้น

ดังนั้นจึงมีประเด็นที่ กกพ.จะต้องพิจารณาให้ชัดเจนรอบด้าน เนื่องจากการคิดค่าบริการไฟฟ้ากับ Prosumer มีทั้งผู้ได้และผู้เสียประโยชน์ โดยจะต้องขยายฐานการจัดเก็บให้ครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อนและมีอัตราที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

ซึ่งการพิจารณาอัตราค่าบริการไฟฟ้าสำหรับกลุ่ม Prosumer จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 นี้ เนื่องจากปี 2565 จะต้องเริ่มใช้ค่าไฟฟ้าฐานใหม่ของประเทศ และการคิดค่าบริการไฟฟ้า Prosumer จะถูกพิจารณารวมอยู่ในค่าไฟฟ้าฐานใหม่ด้วย

อย่างไรก็ตาม ก่อนการประกาศอัตราค่าบริการดังกล่าว กกพ.จะมีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนก่อน และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.รับทราบต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการจัดทำค่าไฟฟ้าฐานใหม่ของประเทศสำหรับใช้ระหว่างปี 2564-2568 ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.) หากได้ข้อสรุปแล้วจะเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนผ่านทางเวทีออนไลน์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ กกพ.ต่อไป เช่นเดียวกัน

Advertisment

- Advertisment -.