- Advertisment-

วันนี้  (14 ก.ย. 2565) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและอินฟอร์มา  มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) และ Electric Vehicle Asia (EVA) 2022 มหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุมที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและวางเป้าหมายขับเคลื่อนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาด  โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1-2

นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดงาน ว่า กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ เพื่อลดมูลค่าความเสียหายต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน โดยได้ขานรับนโยบายจากรัฐบาล ตามแผนพลังงานแห่งชาติ 2022 (NEP2022) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 ผ่านนโยบายที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย 30@30 ที่มีการตั้งเป้าการผลิตรถยนต์ที่ปล่อย มลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle – ZEV) ให้ได้อย่างน้อย 30% การสนับสนุนระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) สำหรับการสำรองไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ทางกระทรวงฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบองค์ความรู้และนำเสนอนโยบายที่สำคัญต่างๆเพื่อกำหนดทิศทางพลังงานของไทยในอนาคตผ่านการจัดงาน ASEW และ EVA 2022 ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเป็นหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่า ประเทศไทยเรามีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้ว

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนที่ดีจากกระทรวงพลังงานในทุกด้าน ทั้งในแง่ของการส่งต่อความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ ด้านพลังงาน รวมทั้งทราบถึงเทรนด์และขานรับแผนพลังงานแห่งชาติ 2022 เพื่อเชื่อมโยงโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย ขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปพร้อมกัน ในปีนี้ อินฟอร์มา ในฐานะผู้นำธุรกิจการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติยังคงเดินหน้า จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 ขึ้นภายใต้แนวคิด “Enhancing Energy Transition to Carbon Neutrality for a Sustainable Future” หรือ การร่วมกันสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ภายในงานยังจัดร่วมกับงาน  Electric Vehicle Asia (EVA) และ iEVTech 2022 โดยชูแนวคิด “Driving Towards A Sustainable Low Carbon Society With E-Mobility” หรือขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ อย่างยั่งยืนด้วยยานยนต์ พลังงานสะอาด ซึ่งภายในงานได้รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การบริหารจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยี 5G และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษอย่างครบวงจร 

- Advertisment -

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (JGSEE) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EVAT) และหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเอกชน ทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ประกอบการในด้านพลังงาน มีผู้จัดแสดงงานกว่า 250 แบรนด์ชั้นนำ พาวิเลียนต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด ์รวมถึงไฮบริด พาวีเลียน และในงานยังรวมผู้ชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมจัดการประชุมระดับนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกกว่า 50 หัวข้อสัมมนา

ภายในงานยังมีโซนจัดแสดงต่างๆ อาทิ Greenergy Ideas Hub – เวทีแสดงนวัตกรรมและต้นแบบการวิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในประเทศไทย และ Sustainability Lounge ที่เป็นพื้นที่ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและวิธีที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 ราย จากทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ได้รับความรู้เชิงลึก และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดหลังเศรษฐกิจเข้าสู่การฟื้นตัว และสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายในอนาคต

สำหรับงาน ASEW และ EVA 2022 ปีนี้จัดควบคู่กับงาน Boilex Asia และ Pumps & Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดันปั๊ม วาลว์ ท่อ ข้อต่อและฮาร์ดแวร์ระดับภูมิภาค และงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำ และน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย การจัดครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้กับประเทศไทยในอนาคต

Advertisment

- Advertisment -.