เผยผลนำร่องซื้อขายปาล์มน้ำมันผ่านblock chain ช่วยดึงราคาปาล์มของเกษตรกรที่ร่วมโครงการให้สูงขึ้น

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน เผยผลการนำร่องซื้อขายปาล์มน้ำมันผ่านระบบ Blockchain ในเอกชน 3 ราย ปริมาณการซื้อขาย 1.2 แสนลิตร ช่วยดันราคาปาล์มทลายขึ้นถึง 3.20-3.60 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาแนะนำของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่พิจารณาขยายผลต่อไป

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ผลการทดสอบระบบการซื้อขายน้ำมันปาล์มผ่านโครงข่ายการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์หรือ  Blockchain ระหว่างวันที่ 15-19 ก.ค. 2563  กับเอกชน 3 ราย ประกอบด้วย บริษัทพลังงานบริสุทธิ์  จำกัด(มหาชน) หรือ EA,  2 .บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด และ 3. บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด ในปริมาณ 1.2 แสนลิตร  ซึ่งกำหนดราคาซื้อขาย B100 ระหว่างวันที่ 15-19 ก.ค. 2563 ไว้ที่ 23.16 บาทต่อลิตร(ตามราคาแนะนำของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ.) ซึ่งหากสะท้อนเป็นราคาปาล์มทะลายควรอยู่ที่ 3.13 บาทต่อกิโลกรัม แต่ปรากฏว่า กลับช่วยให้เกษตรกรสามารถขายปาล์มทะลายได้ในราคาถึง 3.20-3.60 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาแนะนำของกระทรวงพาณิชย์ที่ 2.70-3.40 บาทต่อกิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมฯอยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบ Blockchain ว่ามีข้อบกพร่องตรงจุดไหนเพื่อแก้ไขให้สมบูรณ์ และหลังจากนี้จะนำผลการศึกษาที่ได้ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ต่อไป

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.