เปิดปัจจัยที่อาจทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงต่อเนื่อง

- Advertisment-

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเดือนที่การสู้รบระหว่างรัสเซีย – ยูเครนดำเนินมาครบรอบ 1 ปี และสถานการณ์นี้ก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด โดยในช่วงเริ่มต้นสงครามเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศก็ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานโลกที่ผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงพีคของวิกฤต ราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) ตลาดโลกพุ่งขึ้นไปกว่า 176 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องรับศึกหนักแบกภาระอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล เพราะน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จนทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบทะลุกว่า 130,000 ล้านบาท และต้องเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

อย่างไรก็ดี สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้ประกาศข่าวดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ถึง 2 ครั้ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้ทยอยปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ลด 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2 ปรับลงอีก 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 รวมแล้วราคาดีเซลช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ลดลงไปรวม 1 บาทต่อลิตร จากที่ถูกตรึงราคามาระยะหนึ่งที่ 35 บาทต่อลิตร เหลือ 34 บาทต่อลิตร

การปรับลดราคาน้ำมันดีเซลรอบแรกตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา หลังจากราคาดีเซลได้ขยับขึ้นจากราคาที่ตรึงไว้อย่างยาวนานที่ 30 บาทต่อลิตร จนกระทั่งมาตรึงอยู่ที่ 35 บาทต่อลิตรตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา นอกจากนี้ กบน. ยังมีมติเพิ่มค่าการตลาดสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซลขึ้นอีก 0.40 บาทต่อลิตร เป็น 1.80 บาทต่อลิตร จากเดิมขอความร่วมมือคงค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไว้ที่ 1.40 บาทต่อลิตร เพื่อให้ค่าการตลาดทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันอยู่ในกรอบ 2.00 บาทต่อลิตร และให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในเรื่องมาตรการบริหารจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

- Advertisment -

สาเหตุหลักที่ทำให้ กบน. ตัดสินใจปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเป็นเพราะ ราคาน้ำมันดีเซลโลกเริ่มอ่อนตัวลง โดยเฉลี่ยทั้งปี 2565 ราคา Gas Oil ตลาดโลกอยู่ที่ 135.53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา เฉลี่ยลงไปอยู่ที่ 116.12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ล่าสุด ราคาเฉลี่ย GAS OIL ช่วงวันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 105.18 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ประกอบกับก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงเหลือ1.34 บาทต่อลิตรต่อไปอีก 4 เดือน (21 ม.ค. – 20 พ.ค. 2566) จึงทำให้ กบน. พิจารณาปรับลดราคาขายปลีกดีเซลลง แต่ที่ปรับลงครั้งละ 50 สตางค์ต่อลิตร เป็นเพราะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ดี ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นลงได้อีกหรือไม่นั้น ทาง สกนช. ยังแบ่งรับแบ่งสู้ เพราะขึ้นกับหลากหลายปัจจัย ที่อาจสร้างความไม่แน่นอนให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น ความเคลื่อนไหวด้านนโยบายของประเทศยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ อย่างเช่น ประเทศจีนที่เปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย ตลอดจนสถานการณ์สงครามที่ยังคงยืดเยื้อ กำลังการผลิตของผู้ผลิตน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมัน สภาพภูมิอากาศ สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การเก็งกำไรของตลาด ตลอดจนการพัฒนาด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ กบน.จะประชุมหารือทุกสัปดาห์ เพื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้านเพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

Advertisment

- Advertisment -.