เปิดข้อมูลปี 63 ผู้ใช้ไฟฟ้าช่วยแบกค่าไฟให้ผู้ลงทุนพลังงานหมุนเวียนกว่า 5.3 หมื่นล้าน

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประเมินผลกระทบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตลอดปี 2563 กระทบค่าไฟฟ้าประชาชนถึง 31.22 สตางค์ต่อหน่วย หรือคิดเป็นวงเงินที่ผู้ใช้ไฟต้องช่วยอุดหนุนรวม 53,168 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 ผู้ใช้ไฟยังต้องอุดหนุนเพิ่มอีก เพราะยังมีโรงไฟฟ้า จากโครงการที่เคยลงนามรับซื้อไฟฟ้าไปแล้วเข้าระบบอีกจำนวนมาก ทั้งขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม SPP Hybrid Firm รวมถึงหากมีโรงไฟฟ้าชุมชนเข้าระบบด้วยจะมีผลกระทบค่าFt เพิ่มขึ้น

เป็นที่ชัดเจนว่าในค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปี 2563 ที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายในอัตรา 3.68 บาทต่อหน่วยนั้น มีจำนวนที่ต้องจ่ายเพิ่มมา 0.31บาทที่เป็นภาระจากนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในรูป Adder และ Feed in Tariff หรือ FiT ของกระทรวงพลังงาน

คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ประเมินว่าในปี 2563 ภาระการอุดหนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนคิดเป็นวงเงินรวม 53,168 ล้านบาท โดยคิดเป็นภาระที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายที่บวกรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าประมาณ 31.22 สตางค์ต่อหน่วย

- Advertisment -

โดยแบ่งเป็นงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2563 ใช้เงินอุดหนุน 17,546 ล้านบาท กระทบค่าไฟฟ้าฝันแปรอัตโนมัติ(Ft) 30.41 สตางค์ต่อหน่วย

ส่วนเดือนพ.ค.-ส.ค.2563 ใช้เงินอุดหนุนอยู่ที่ 17,380 ล้านบาท กระทบค่าไฟฟ้า Ft 29.44 สตางค์ต่อหน่วยและคาดการณ์ว่าในเดือนก.ย.-ธ.ค. 2563 จะใช้เงินอุดหนุนมากขึ้นเป็น 18,242 ล้านบาท กระทบค่าไฟฟ้า Ft 34.06 สตางค์ต่อหน่วย

นอกจากนี้ได้ประเมินผลกระทบในเดือน ม.ค.-เม.ย. 2564 ด้วยว่าจะยังคงใช้เงินอุดหนุนระดับ 18,269 ล้านบาท กระทบค่าไฟฟ้าFt 33.57 สตางค์ต่อหน่วย

อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 2564 จะมีโครงการผลิตไฟฟ้าหลายโครงการที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ไปแล้ว ทยอยผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ(COD) เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม, โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน, โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm ปี 2560 ทำให้คาดว่าทั้งปี 2564 ผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนเข้าระบบดังกล่าวจะยังคงทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30 สตางค์ต่อหน่วย

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า(Adder) อัตรา 8 บาทต่อหน่วย ที่มีสัญญาระยะ 10 ปี นั้น คาดว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าครั้งสุดท้ายและหมดกลุ่มที่ได้รับ Adder ในปี 2567 เนื่องจากกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับAdder มีการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งจะหมดสัญญาในปี 2567

 

 

Advertisment

- Advertisment -.