เดินหน้าโซลาร์ประชาชนปี 65 รัฐพร้อมปรับราคารับซื้อให้จูงใจแต่ไม่สร้างภาระผู้ใช้ไฟ

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานเดินหน้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนปี65 แต่ลดเป้าลงเหลือประมาณ 10 เมกะวัตต์ พร้อมหารือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาปรับหลักเกณฑ์และ​ทบทวน​ราคา​รับ​ซื้อ​ใหม่​ให้เหมาะสมและจูงใจมากขึ้น หลังโครงการปี64 คนเข้าร่วมโครงการน้อยมากเพียง 3 เมกะวัตต์ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 เมกะวัตต์

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า กระทรวงพลังงานจะยังคงเดินหน้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนสำหรับปี 2565 อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ในปี 2564 จะมีเพียงกว่า 600 ราย และปริมาณผลิตไฟฟ้าเพียง 3 เมกะวัตต์ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 50 เมกะวัตต์ค่อนข้างมากก็ตาม

อย่างไรก็ตามเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าที่กำหนดไว้ในแผนPDP2018 Rev1ที่มีการปรับปรุงใหม่ในช่วง 10 ปีแรก(2564-2573) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. กำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2565 เอาไว้เพียง 10 เมกะวัตต์เท่านั้น

- Advertisment -

ทั้งนี้ทางกระทรวงพลังงานจะมีการนัดหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ถึงสาเหตุที่ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์ประชาชนในปี 2564 น้อยมาก แม้ว่าจะมีการปรับราคารับซื้อไฟฟ้าจาก 1.68 บาทต่อหน่วยมาเป็น 2.20 บาทต่อหน่วยแล้วก็ตาม ซึ่งโครงการในปี2565 จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้จูงใจมากขึ้นโดยอาจจะมีการพิจารณาปรับราคารับซื้อให้จูงใจมากขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าในภาพรวมมากนัก

Advertisment

- Advertisment -.