เชฟรอน​ หนุนเทศกาล “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย”สู่หมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำคัญของนครศรีธรรมราช

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมกับภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 อย่างต่อเนื่อง เพื่อพลิกบทบาทของชุมชนปากพูนจาก “ทางผ่าน” สู่หมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน

เทศกาล “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ทางเทศบาลเมืองปากพูนได้จัดขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่าย ผ่านการสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน โดยงานในปีนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้ธีม “วิถีชาวเล เสน่ห์ ปากพูน” ซึ่งได้รวบรวม “เสน่ห์” ที่โดดเด่นของการท่องเที่ยวตำบลปากพูนไว้ด้วยกัน อาทิ กิจกรรมล่องเรือชมอุโมงค์อเมซอนที่โอบล้อมด้วยป่าโกงกาง กิจกรรมเวิร์กช็อปการทำเหนียวห่อกล้วย สูตรโรงเหนียวยายศรี และการร้อยลูกปัดมโนราห์เป็นพวงกุญแจ ไปจนถึงได้เรียนรู้การทำน้ำตาลแท้ๆ ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวปากพูน และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณสามแยกปากอ่าว โดยกิจกรรมที่ได้รวบรวมมาในเทศกาลดังกล่าว ได้ตอกย้ำยุทธศาสตร์ของพื้นที่ในการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของเชฟรอนว่า “จังหวัดนครศรีธรรมราช เปรียบเสมือนเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังของเรา โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน เราได้มอบเงินสนับสนุนพื้นที่ชุมชนปากพูนภายใต้โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยงบประมาณรวม 4.7 ล้านบาท และสำหรับเทศกาล “ล่องเรือ กินปู ดูหิ่งห้อย” ในปีนี้ ถือเป็นการต่อยอดอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งใหญ่ ที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุโมงค์อเมซอน โบราณสถาน และผลิตภัณฑ์เด่นในตำบลปากพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตามพันธกิจที่บริษัทเชฟรอนยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยทางบริษัทฯ หวังว่าโครงการฯ ดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมชนปากพูนต่อไป”

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.