“เชฟรอน – ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายพิชัย อนวัชพันธุ์ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ (แถวหน้า – ที่ 4 จากซ้าย)  เป็นตัวแทนมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ มูลค่ากว่า 300,000 บาท ให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีในชุมชนจำนวน 20 กลุ่ม มีสมาชิกรวมกันทั้งสิ้น 189 คน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การสนับสนุนอุปกรณ์อาชีพในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการให้บริการ ตลอดจนสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

 โดยโครงการเชฟรอน – ทุนเพื่อชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่างเชฟรอนประเทศไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.2565 รวมระยะเวลา 8 ปี ด้วยงบประมาณสนับสนุนกว่า 12,000,000 บาท โดยการดำเนินโครงการฯ มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพสำหรับกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การอบรมแผนธุรกิจขนาดเล็กและการตลาด การอบรมการบริหารจัดการธุรกิจการทำบัญชีการเงิน การทำรายงานประจำเดือน การส่งเสริมพลังด้านเพศภาวะในระดับชุมชน รวมถึงส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดให้สมาชิกกลุ่มในชุมชน และสร้างช่องทางการกระจายสินค้าสำหรับคนในชุมชนเป็นต้น ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน  มีผู้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการแล้วทั้งสิ้นกว่า 4,500 คน  

Advertisment