เชฟรอน ช่วยช้างไทย ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวซบเซาเพราะโควิด-19

- Advertisment-

เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 270,000 บาทให้กับสมาคมสหพันธ์ช้างไทย เพื่อให้การช่วยเหลือด้านอาหารและดูแลสุขภาพของช้างไทย หลังอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 270,000 บาท แก่ นายธีรภัทร ตรังปราการ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย เพื่อให้การช่วยเหลือด้านอาหารและดูแลสุขภาพของช้างไทย หลังอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ สมาคมสหพันธ์ช้างไทยได้จัดตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการปางช้างในเขตภาคเหนือ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านต่างๆ พร้อมให้การดูแลรักษาช้าง ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทยของผู้เลี้ยงช้างเอกชน โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ ทางสมาคมสหพันธ์ช้างไทยจะนำไปกระจายความช่วยเหลือช้างให้ทั่วถึงต่อไป

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.