เชฟรอน คว้ารางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ระดับ “ดีเลิศ” จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน ประจำปี 2566 (OAP Award) ระดับ “ดีเลิศ” ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ประเภทเครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 3 จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (ขวา) รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนมอบรางวัล ให้กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมี นายนรเดช สายะเวสบำรุง (ซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน ศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบ   

โครงการรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) จัดโดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปส. ครบรอบ 62 ปี เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยอย่างยั่งยืนในสถานประกอบการ โดยรางวัลประเภทเครื่องกำเนิดรังสี แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเลิศ และระดับดีเด่น ทั้งนี้ การได้รับรางวัลระดับ “ดีเลิศ” ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของเชฟรอนที่มุ่งให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ตลอดจนดูแลชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดการดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานในประเทศไทยมากว่า 60 ปี 

- Advertisment -
Advertisment