เชฟรอนและบริษัทร่วมทุนส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสุราษฎร์ธานี

- Advertisment-

เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าถนนสาธารณะบริเวณชุมชนพรุหน้าเมือง ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนดาน ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านปัจจัยพื้นฐานทางพลังงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งมอบงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว มี นายทองรัตน์ วรรณนุช (ที่ 2 จากซ้าย) พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนรับมอบ

Advertisment

- Advertisment -.