เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนโอกาสทางการศึกษามอบ “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2566

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด มอบทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2566 จำนวน 137 ทุน รวมเป็นงบประมาณ 377,000 บาท ให้กับโรงเรียน 8 แห่งในเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และเทศบาลตำบลพะวง จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) รวมถึงหน่วยงานอีก 2 แห่ง ได้แก่ สมาคมประมงจังหวัดสงขลา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี โดยเฉพาะในสาขา STEM หรือวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุผลสำเร็จ และสนับสนุนบุคลากรทางด้าน STEM ที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศต่อไป

 โครงการ “ทุนเยาวชนคนดี” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 18 ปี ด้วยงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้นประมาณ 7,000,000 บาท ที่มอบให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีความประพฤติดีและตั้งใจเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษาที่เชฟรอนให้ความสำคัญมาตลอดกว่า 60 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

Advertisment

- Advertisment -.