เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินสนับสนุนแก่ 9 สมาคมประมงภาคใต้ บรรเทาวิกฤตโควิด-19

- Advertisment-

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินสนับสนุนแก่ 9 สมาคมประมงในภาคใต้ช่วยเหลือสมาชิกชาวประมง บรรเทาวิกฤตโควิด-19

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือชาวประมงในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมอบงบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท ให้กับสมาคมประมง 9 แห่ง อันได้แก่ สมาคมชาวประมงปากนํ้าหลังสวน สมาคมประมงปากนํ้าชุมพร สมาคมชาวประมงปากตะโก สมาคมชาวประมงร่วมใจปากนํ้าชุมพร สมาคมชาวประมงเรืออวนซั้งและเรือร่วมปากนํ้าชุมพร สมาคมชาวประมงด่านสวี สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี สมาคมชาวประมงสุราษฎร์ธานี และสมาคมประมงอวนลากสุราษฎร์ธานี แห่งละ 20,000 บาท เพื่อนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมของสมาคมในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

อาทิ การปรับพื้นที่ทำการของสมาคมให้เป็น รพ.สนาม การจัดตั้งศูนย์พักคอย การจัดตั้งจุดฉีดวัคซีน การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสมาชิกชาวประมง และการมอบข้าวสาร-อาหารแห้งให้กับสมาชิกที่เดือดร้อน เป็นต้น

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.