เชฟรอนมอบ 1.5 ล้าน หนุนการก่อสร้างเพื่อขยายโรงพยาบาลสิงหนคร

- Advertisment-

เชฟรอนมอบ 1.5 ล้าน หนุนการก่อสร้างเพื่อขยายโรงพยาบาลสิงหนคร เสริมศักยภาพดูแลสุขภาพชาวสงขลา

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.นครินทร์ ฉินตระกูลประดับ (ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนคร จ.สงขลา เป็นตัวแทนรับมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 1,500,000 บาท จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายณัฐวุฒิ ชัยณรงค์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการฐานส่งกำลังบำรุง เพื่อร่วมสมทบทุน “โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสิงหนคร ส่วนหน้า” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางมาโรงพยาบาล และเพื่อยกระดับการบริการด้านสาธารณสุขให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง  

 ทั้งนี้ การมอบงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานเชฟรอนจิตอาสา ภายใต้ “โครงการ One-GOT Run” ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ควบคู่ไปกับการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนพนักงานบนฐานปฏิบัติงานนอกชายฝั่งและบนฝั่งร่วมเดิน-วิ่ง และออกกำลังกายประเภทต่างๆ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564

- Advertisment -

โดยบริษัทฯ จะสมทบทุนให้กับการออกกำลังกายของพนักงานกิโลเมตรละ 10 บาท ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีพนักงานจำนวน 1,844 คน ร่วมสะสมระยะทางได้ราว 148,000 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนความตั้งใจของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้เพิ่มเงินบริจาคเป็นจำนวน 1,500,000 บาท และมอบให้กับโรงพยาบาลสิงหนครต่อไป

Advertisment