เชฟรอนปัดข้อกล่าวหาค้าน้ำมันเถื่อน ยันทำตามกฎหมายและคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ออกแถลงการณ์คำชี้แจงของบริษัทฯ กรณีถูกกล่าวหาว่าค้าน้ำมันเถื่อน โดยยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายภาษีอากร ของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในเรือขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ในอ่าวไทย ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รัฐมาโดยตลอด

และเชฟรอนได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการตีความที่แตกต่างกันของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่รัฐมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสต์ข้อความใน  เฟซบุ๊กเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของเชฟรอนก่อนการเปิดให้ยื่นซองประมูลแข่งขันเข้าดำเนินการในแหล่งปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกชในวันพรุ่งนี้ ( 25 ก.ย.) โดยอ้างว่ากรณีภาษีน้ำมันที่นำไปใช้ในแท่นขุดเจาะ อาจจะเข้าข่ายเป็นการค้าน้ำมันเถื่อน

- Advertisment -

 

Advertisment