อินโนพาวเวอร์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการ TVCA 

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆนี้ บจ.อินโนพาวเวอร์ โดย นายโอม ขาวสอาด Head of Venture Capital (คนที่ 1 ซ้าย) ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในกรรมการของสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน(TVCA -Thai Venture Capital Association) ซึ่งเป็นสมาคมหลักของประเทศไทยด้าน Venture Capital ที่มีเป้าหมายต้องการสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศไทย

Advertisment