“สนธิรัตน์” ชู4แนวทาง ในส่วนของพลังงาน ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นPM2.5

- Advertisment-

“สนธิรัตน์” ตั้งคณะทำงาน แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ในส่วนของกระทรวงพลังงาน  หวัง4แนวทางทั้งการส่งเสริม ดีเซลหมุนเร็วB10 B20  โรงไฟฟ้าชุมชน, การปรับเปลี่ยนมาตรฐานน้ำมันเป็นยูโร 5 และ ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ช่วยลด ฝุ่นPM2.5 อย่างได้ผล

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เมื่อวันที่ 20ธ.ค.2562  ว่า กระทรวงพลังงานได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหา PM 2.5 ในส่วนของกระทรวงพลังงานที่จะระดมสมองผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยคณะทำงานดังกล่าว มีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน อาทิ บริษัท ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา PM 2.5 เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาร่วมบูรณาการในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับประเทศ

ทั้งนี้ มาตรการที่กระทรวงพลังงานได้นำมาขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 นั้น แบ่งเป็น 3 ระยะ  ภายใต้ 4 มาตรการ ได้แก่ ระยะสั้น ช่วงปี 2562-2563 คือ การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10  และ B20 เพื่อลดการปล่อย PM 2.5 จากการปล่อยควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ระยะกลาง ช่วงปี 2563-2565 คือ การสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อลดการเผาทิ้งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และระยะยาว ช่วงปี 2565-2567  คือ การปรับเปลี่ยนมาตรฐานน้ำมันเป็นยูโร 5 และการส่งเสริมการใช้รถยนต์ EV

- Advertisment -

สำหรับผลที่จะได้รับจากมาตรการแก้ปัญหา PM 2.5 ในช่วงระยะแรก คือ การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 และ B20 นั้น ในส่วนของ B10 จะสามารถลด PM 2.5 ได้ 3.5-13% สำหรับ B20 จะสามารถลดได้ 21-23%  ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสถานีบริการน้ำมันดีเซล B10 จำนวน 411 สถานี และสถานีบริการน้ำมันดีเซล B20 มีจำนวน 2,743 สถานี

Advertisment

- Advertisment -.