“สนธิรัตน์”มอบทั้ง ปตท.และกฟผ.ใช้ประโยชน์ช่วงบาทแข็ง เร่งนำเข้า LNG ราคาถูก

- Advertisment-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)รับทราบสถานการณ์LNG โลก โอเวอร์ซัพพลาย ราคาเฉลี่ยปี2562 เหลือ 5.5เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู โดย “สนธิรัตน์ “มอบทั้ง ปตท.และ กฟผ.ในฐานะเป็น shipper ใช้จังหวะนำเข้าแบบspot ในช่วงที่เงินบาทแข็งค่า โดยไม่ให้กระทบกับสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวของปตท.  ในขณะที่ การแจ้งยกเลิกการจัดหาLNG  1.5ล้านตันต่อปีจาก ปิโตรนาส แอลเอ็นจี ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ  กฟผ. ว่าทำได้หรือไม่

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563  เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ตลาดการค้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ของโลก จากผู้แทนของกลุ่มปตท. ว่า อยู่ในช่วงโอเวอร์ซัพพลาย เนื่องจากการเพิ่มการผลิต LNG จากเชลล์ก๊าซของสหรัฐอเมริกา ออกสู่ตลาด ส่งผลให้ ราคาLNG ที่ซื้อขายในตลาดจร (Spot) เฉลี่ยในปี 2562 อยู่ที่ระดับประมาณ 5.5เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ลดลงจากปีก่อนหน้าถึง40%

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้ทั้ง ปตท.และ กฟผ. ไปพิจารณาว่าจะใช้ประโยชน์ ในจังหวะที่LNG แบบSpot มีราคาที่ต่ำ และเป็นช่วงที่เงินบาทแข็งค่า ได้อย่างไร โดยที่ต้องไม่กระทบกับสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวที่ปตท.ได้ผูกพันไว้แล้ว

- Advertisment -

สำหรับในส่วนของ กฟผ. การนำเข้าแบบ Spot ตามมติของ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ในคาร์โก้แรก65,000ตัน นั้นมีการดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2562ที่ผ่านมา  ส่วนคาร์โก้ที่สอง อีก65,000ตัน จะนำเข้ามาในเดือนเม.ย.2563 ซึ่ง กฟผ.จะต้องสรุปและ นำเสนอแผนการนำเข้าLNG ล็อตต่อไป มาให้ กบง.พิจารณา ก่อนดำเนินการ

ในส่วนของการยกเลิกผลการประมูลจัดหาLNG ในปริมาณ1.5ล้านตันต่อปี ระยะเวลา8ปี ของ กฟผ.ที่ทางปิโตรนาส แอลเอ็นจี จากมาเลเซีย เป็นผู้ชนะการประมูล  ที่ทาง กฟผ.ยังไม่ได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งถึงทางปิโตรนาส นั้น  นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า จะขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกฟผ. ว่าจะมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร สามารถทำได้หรือไม่

Advertisment

- Advertisment -.