“สนธิรัตน์”มอบทั้ง ปตท.และกฟผ.ใช้ประโยชน์ช่วงบาทแข็ง เร่งนำเข้า LNG ราคาถูก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)รับทราบสถานการณ์LNG โลก โอเวอร์ซัพพลาย ราคาเฉลี่ยปี2562 เหลือ 5.5เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู โดย “สนธิรัตน์ “มอบทั้ง ปตท.และ กฟผ.ในฐานะเป็น shipper ใช้จังหวะนำเข้าแบบspot ในช่วงที่เงินบาทแข็งค่า โดยไม่ให้กระทบกับสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวของปตท.  ในขณะที่ การแจ้งยกเลิกการจัดหาLNG  1.5ล้านตันต่อปีจาก ปิโตรนาส แอลเอ็นจี ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ  กฟผ. ว่าทำได้หรือไม่

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563  เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ตลาดการค้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ของโลก จากผู้แทนของกลุ่มปตท. ว่า อยู่ในช่วงโอเวอร์ซัพพลาย เนื่องจากการเพิ่มการผลิต LNG จากเชลล์ก๊าซของสหรัฐอเมริกา ออกสู่ตลาด ส่งผลให้ ราคาLNG ที่ซื้อขายในตลาดจร (Spot) เฉลี่ยในปี 2562 อยู่ที่ระดับประมาณ 5.5เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ลดลงจากปีก่อนหน้าถึง40%

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้ทั้ง ปตท.และ กฟผ. ไปพิจารณาว่าจะใช้ประโยชน์ ในจังหวะที่LNG แบบSpot มีราคาที่ต่ำ และเป็นช่วงที่เงินบาทแข็งค่า ได้อย่างไร โดยที่ต้องไม่กระทบกับสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวที่ปตท.ได้ผูกพันไว้แล้ว

สำหรับในส่วนของ กฟผ. การนำเข้าแบบ Spot ตามมติของ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ในคาร์โก้แรก65,000ตัน นั้นมีการดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2562ที่ผ่านมา  ส่วนคาร์โก้ที่สอง อีก65,000ตัน จะนำเข้ามาในเดือนเม.ย.2563 ซึ่ง กฟผ.จะต้องสรุปและ นำเสนอแผนการนำเข้าLNG ล็อตต่อไป มาให้ กบง.พิจารณา ก่อนดำเนินการ

ในส่วนของการยกเลิกผลการประมูลจัดหาLNG ในปริมาณ1.5ล้านตันต่อปี ระยะเวลา8ปี ของ กฟผ.ที่ทางปิโตรนาส แอลเอ็นจี จากมาเลเซีย เป็นผู้ชนะการประมูล  ที่ทาง กฟผ.ยังไม่ได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งถึงทางปิโตรนาส นั้น  นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า จะขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกฟผ. ว่าจะมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร สามารถทำได้หรือไม่