ศึกชิงประธานสภาอุตสาหกรรม กับข้อกล่าวหาที่กลุ่มพลังงานหมุนเวียน ไม่อาจยอมรับได้

- Advertisment-

วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2567 นี้ จะมีการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่ โดยเป็นการชิงตำแหน่งกันระหว่าง คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานคนปัจจุบันซึ่งอยู่ครบวาระ 2 ปี และต้องการที่จะเป็นต่ออีก 1 สมัย กับคุณสมโภชน์ อาหุนัย รองประธาน ส.อ.ท.และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ซึ่งอาสาจะเข้ามาสร้างโอกาสก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลง สร้างอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยในโค้งสุดท้ายต่างฝ่ายต่างมีแรงสนับสนุน ที่ขับเคี่ยวกันอย่างสูสี  เนื่องจากกรรมการ ส.อ.ท.ที่จะมีสิทธิลงคะแนน มีทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง  และกรรมการที่แต่งตั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรม 46 กลุ่ม และ  กรรมการที่แต่งตั้งจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด  ว่ากันว่า คะแนนเสียงที่จะตัดสินตำแหน่งประธาน ส.อ.ท.นั้นอยู่ที่ใครจะครองเสียงจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดได้เป็นกอบเป็นกำมากกว่ากัน 

ดังนั้น เกมที่ถูกใครบางคนสร้างและปล่อยข่าว กระทบชิ่งไปถึง คุณสมโภชน์ จนมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน   ส.อ.ท. ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนับสนุนคุณสมโภชน์  ด้วยการกล่าวหาว่า มูลนิธิพลังงานสะอาดฯ แอบอ้างชื่อ ส.อ.ท .ไปขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ คือ บพข. (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ) ในสังกัด กระทรวง อ.ว. โดยที่ ส.อ.ท. ไม่ได้ทราบเรื่อง  จึงเป็นเรื่องร้อนที่กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน  ส.อ.ท. นำโดยคุณ นที สิทธิประศาสน์  ประธานกลุ่มคนใหม่ที่ต้องรีบทำหนังสือเปิดผนึก พร้อมรายชื่อรองประธานกลุ่ม เลขาธิการ และกรรมการในกลุ่มอีก 17 คน  ชี้แจงไปถึงประธาน ส.อ.ท และ กรรมการ ส.อ.ท. ลงวันที่ 11 มี.ค.67 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในข้อเท็จจริงว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหา  ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เห็นว่าการพาดพิงในที่ประชุม กรรมการสภาฯ 27 ก.พ. 67 เป็นการกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม มีวาระซ่อนเร้น ทำให้กลุ่มฯ และผู้ที่ถูกพาดพิงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมได้รับความเสียหาย

- Advertisment -

2. กลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน เป็นผู้ก่อตั้ง มูลนิธิพลังงานสะอาด และสมาคม RE100 เพื่อขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบทั้ง Demand/Supply Sides

3. บล็อกฟินท์ เป็นบริษัท Start up ของไทย พัฒนาระบบ GIDEON มีการใช้งานจริงโดยจุฬาฯ และให้ ส.อ.ท. ใช้งานโดยไม่มีค่า License Fee

4. บล็อกฟินท์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระบบ GIDEON

5. ส.อ.ท. เป็นเจ้าของตลาด FTIX แต่ ส.อ.ท. ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการตลาดซื้อขาย

6. ส.อ.ท. โดยสถาบัน CCI ได้ขอให้ บล็อกฟินท์ พัฒนาต่อยอดระบบ GIDEON หลายรายการ แต่ ส.อ.ท. ไม่มีงบประมาณ

7. บล็อกฟินท์ จึงขอให้มูลนิธิพลังงานสะอาด ช่วยเป็นแกนนำในการขอทุนจาก บพข.

8. โครงการนี้ทำเพื่อให้ ส.อ.ท. ใช้งาน ไม่ใช่เป็นการแอบอ้างชื่อของ ส.อ.ท.

9. ผู้ขอรับทุนยังต้องลงเงินเองในสัดส่วน 40:60 โดยบล็อกฟินท์ ต้องลงเงินของตัวเอง 4.2 ล้านบาท ในการพัฒนาระบบ GIDEON เพิ่มเติมตามความต้องการของ ส.อ.ท.

10. หลังจากเกิดเรื่องนี้ บพข. ได้ตอบหนังสือ ลว. 27 ก.พ. 67 มาที่มูลนิธิพลังงานสะอาด ยืนยันว่า บพข. ไม่มีปัญหากับการขอรับทุนดังกล่าวและมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิพลังงานสะอาด

11. จึงไม่ควรมีใครเอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องมือในการบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิด

( อ่านรายละเอียดได้ในหนังสือเปิดผนึกฉบับเต็ม) 

คนทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบว่าตำแหน่งประธาน ส.อ.ท.นั้นเป็นตำแหน่งที่มี กฏหมายรองรับ เสมือนเป็นภาคเอกชนในกลไกของภาครัฐ ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)   คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน (กรอ.) และมักได้รับเชิญให้ร่วมคณะไปกับตัวแทนของรัฐบาล ในงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน ในวาระโอกาสต่างๆ    ดังนั้นในการประกาศตัวลงชิงตำแหน่งประธาน ส.อ.ท.ของ คุณสมโภชน์  ผู้ถือเป็นตัวจริงคนหนึ่งในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน  โดยประกาศความพร้อม โชว์วิสัยทัศน์นโยบาย และความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อนำพา ส.อ.ท. ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสังคมคาร์บอนต่ำ  จึงสร้างความหวั่นวิตกให้กับใครหลายคนที่ยังไม่พร้อมปรับตัว 

ดังนั้น วันที่ 25 มีนาคม นี้  จะได้รู้กันว่า กรรมการ ส.อ.ท.ที่มีสิทธิลงคะแนน ส่วนใหญ่นั้น จะยังไว้วางใจให้ คุณเกรียงไกร ประธานคนปัจจุบันได้ทำหน้าที่ต่ออีกวาระ  หรือจะใช้จังหวะนี้เปลี่ยนเกม ให้ คุณสมโภชน์ เข้ามานำการเปลี่ยนแปลง   แต่ไม่ว่าเกมชิงตำแหน่งประธาน ส.อ.ท.จะจบลงแบบใด แต่ข้อกล่าวหา ที่มีต่อมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน  ก็เป็นสิ่งที่ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ไม่อาจยอมรับได้ และคาดหวังให้ คนที่ได้นั่งตำแหน่ง ประธาน ส.อ.ท. จะมาช่วยการันตีตามข้อเท็จจริงให้ด้วย

นที สิทธิประศาสน์  ประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
Advertisment

- Advertisment -.