ราช กรุ๊ป ตั้ง “นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์” นั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผล 1 พ.ค. นี้

- Advertisment-

วันนี้ (23 เมษายน 2567) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 แต่งตั้งนายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เป็นการดำรงตำแหน่งแทนนางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากเกษียณอายุ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.