ราคา LPG โลกพุ่งรับฤดูหนาว กองทุนน้ำมันฯ เร่งชดเชย 9 บาทต่อ กก. พยุงราคาขายปลีก 423 บาทต่อถังขนาด 15 กก.จนถึงสิ้นปี 2566 ให้ได้

- Advertisment-

ราคา LPG โลกเริ่มขยับขึ้นสูงกว่า 600 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และมีแนวโน้มพุ่งขึ้นอีก เหตุเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในต่างประเทศ กองทุนน้ำมันฯ เร่งเข้าชดเชยราคาจำหน่ายปลีก LPG แล้วกว่า 9 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้ราคาจำหน่ายไม่เกิน 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ส่งผลเงินบัญชี LPG ไหลออก 13 ล้านบาทต่อวัน ยืนยันกรอบวงเงินชดเชย 48,000 ล้านบาท ยังเหลือเกือบ 3 พันล้านบาท เพียงพอดูแล LPG ถึงสิ้นปี 2566 ตามนโยบายรัฐแน่นอน

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ตลาดโลกเริ่มขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 400-500 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน มาอยู่ที่ 600 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันแล้ว เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในต่างประเทศ ส่งผลให้ความต้องการซื้อ LPG ทั่วโลกสูงขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่น ดังนั้นต้องจับตาดูว่าจะขยับไปถึง 800 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เหมือนปี 2565 ที่ผ่านมาหรือไม่

- Advertisment -

ทั้งนี้เนื่องจากการปรับขึ้นราคา LPG ตลาดโลกส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของบัญชี LPG จะต้องนำเงินเข้าไปพยุงราคาจำหน่ายปลีกมากขึ้น เพื่อไม่ให้ราคาจำหน่ายปลีก LPG ในประเทศเกิน 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องตรึงราคาไว้จนกว่าจะสิ้นสุดมาตรการในเดือน ธ.ค. 2566 นี้

โดยราคา LPG ตลาดโลกที่ขยับขึ้นไปถึง 600 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ทำให้กองทุนฯ ต้องเข้าไปชดเชยราคา LPG ถึง 9 บาทต่อกิโลกรัม (หรือเท่ากับ 135 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม) ซึ่งหากไม่มีการชดเชยจะส่งผลให้ราคาขายจริงอยู่ที่ 35.07 บาทต่อกิโลกรัม (หรือเท่ากับ 526.05 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม) ซึ่งการชดเชยราคา 9 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคา LPG มาอยู่ที่ 25.87 บาทต่อกิโลกรัม (หรือเท่ากับ 388.05 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม) เมื่อรวมกับค่าขนส่งแล้วราคาจะไม่เกิน 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม   ตามที่รัฐกำหนดไว้

อย่างไรก็ตามการชดเชยราคาดังกล่าวส่งผลให้บัญชี LPG ประสบปัญหาเงินไหลออก 13 ล้านบาทต่อวัน หรือ 390 ล้านบาทต่อเดือน ทั้งนี้หากราคา LPG ตลาดโลกขยับขึ้นอีกช่วงปลายปี 2566 นี้ กองทุนฯ จำเป็นต้องเข้าไปชดเชยราคาเพิ่มขึ้นเพื่อพยุงราคาจำหน่ายปลีกในประเทศไม่ให้เกิน 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับบัญชี LPG นั้น ทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนดให้ใช้เงินบัญชี LPG ชดเชยราคาได้ไม่เกินกรอบวงเงิน 48,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันใช้ไปแล้ว 45,005 ล้านบาท เหลือเงินอยู่ 2,995 ล้านบาท ซึ่งทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เชื่อว่าจะสามารถดูแลราคา LPG ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ได้ครบตามกำหนดสิ้นปี 2566 แน่นอน   

ส่วนภาพรวมสถานะกองทุนฯ ล่าสุดที่ สกนช. รายงาน ณ วันที่ 8 ต.ค. 2566 พบว่ากองทุนฯ ยังคงติดลบอยู่ 68,327 ล้านบาท ซึ่งมาจากบัญชีน้ำมันติดลบ 23,322 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้ม (LPG) ติดลบ 45,005 ล้านบาท โดยยังมีเงินไหลเข้าจากการเรียกเก็บเงินผู้ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 141.22 ล้านบาทต่อวัน แต่มีเงินไหลออกจากการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลและ LPG วันละ 364.66 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมเงินไหลออกจากกองทุนฯ  223.44 ล้านบาทต่อวัน หรือคิดเป็น 6,703 ล้านบาทต่อเดือน

Advertisment

- Advertisment -.