ราคา LPG ขยับขึ้นวันนี้อีก 1 บาทต่อ กก. เป็น 393 บาท​ต่อถัง 15 กก.

- Advertisment-

ราคา LPG เริ่มปรับขึ้นอีก 1 บาท/กก. ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 ส่งผลราคาขยับจาก 378 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ขึ้นเป็น 393 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม แต่กองทุนฯ ยังชดเชยราคาอยู่ 11.36 บาท/กก. แม้จะขยับราคาขึ้นก็ตาม โดยกองทุนฯ ชดเชยราคา LPG รวมแล้ว 39,797 ล้านบาท ส่วนคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) อนุมัติขยายกรอบวงเงินดูแล LPG เพิ่มเป็น 42,000 ล้านบาท         

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า ในวันนี้ 1 ส.ค. 2565 ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) ได้เริ่มปรับราคาขึ้นอีก 1 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 393 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม สูงขึ้นจากเดือน ก.ค. 2565 ที่จำหน่ายอยู่ 378 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ที่กำหนดให้ปรับราคา LPG ขึ้นเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย. 2565

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการปรับขึ้นราคา LPG ดังกล่าวแล้ว แต่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงต้องชดเชยราคาจำหน่าย LPG อยู่อีก 11.36 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นหากไม่มีการชดเชยราคา จะส่งผลให้ประชาชนต้องซื้อ LPG จริงที่ราคา 34.22 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 513 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม  เนื่องจากปัจจุบันราคา LPG โลกยังทรงตัวระดับสูงที่ 665 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อเทียบกับ 1-2 ปีก่อน เคยอยู่ระดับ 400-500 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

- Advertisment -

โดยล่าสุด 31 ก.ค. 2565 กองทุนน้ำมันฯ ได้นำเงินมาชดเชยราคา  LPG รวมแล้ว 39,797 ล้านบาท และชดเชยราคาดีเซลแล้ว 76,480 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนน้ำมันติดลบรวม 116,277 ล้านบาท 

ส่วนกรอบวงเงินดูแลราคา LPG นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2565 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) ได้มีมติให้ขยายกรอบวงเงินดูแล LPG เพิ่มเติมอีก 3,000 ล้านบาท จากกรอบเดิมอยู่ที่ 39,000 ล้านบาท กลายเป็น 42,000 ล้านบาท  

สำหรับด้านราคาน้ำมันดีเซลนั้น ปัจจุบันยังจำหน่ายปลีกที่ราคา 34.94 บาทต่อลิตร โดยกองทุนน้ำมันฯ ยังชดเชยราคาจำหน่ายอยู่ 2.11 บาทต่อลิตร ดังนั้นหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง ราคาดีเซลจะยังไม่ได้ปรับลดจนกว่าการชดเชย 2.11 บาทต่อลิตรจะหมดลง

ด้านราคาน้ำมัน ณ วันที่ 1 ส.ค.  2565  เวลาประมาณ 15.00 น.  ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ 102.80 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.05 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) อยู่ที่ 97.61 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลง 1.15 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) อยู่ที่ 103.36  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 0.61 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

ส่วนค่าการตลาดน้ำมันดีเซล รายงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ระบุว่าค่าการตลาดดีเซล ณ วันที่ 1 ส.ค. 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 0.35 บาทต่อลิตร ส่วนค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันกลุ่มดีเซล ติดลบ 0.16 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์อยู่ที่ประมาณ 1-2 บาทต่อลิตร ดังนั้นหากราคาน้ำมันโลกปรับลดลงอีก มีแนวโน้มที่ผู้ค้าน้ำมันอาจปรับลดเฉพาะน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์เท่านั้น     

Advertisment