เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ฯปี63 เป็นภายในสิ้นเดือนก.ค.นี้

Exif_JPEG_420
- Advertisment-

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการขอสนับสนุนเงินกองทุนปี 2563 ไปถึงสิ้นเดือน ก.ค.นี้ จากกำหนดเดิมที่รัฐมนตรีพลังงานให้เปิดรายชื่อสู่สาธารณชนในวันที่ 1 ก.ค. 2563 เผยเหตุล่าช้าเพราะมีผู้สนใจแห่ยื่นขอเข้าร่วมโครงการจำนวนมากรวมวงเงินกว่า 62,616 ล้านบาท สูงกว่ากรอบวงเงินที่กำหนดไว้ 5,600 ล้านบาท ถึง 11 เท่า ทำให้กรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ยังพิจารณาไม่เสร็จ ภายใน1 เดือน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC)  รายงานว่า  สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการขอสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับปี 2563 ได้ตามกำหนดการที่นายสนธิรัตน์​ สนธิจิรวงศ์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์สำนักงานกองทุนฯ ได้ในวันที่ 1 ก.ค. 2563

ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ยังพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ยื่นเสนอเข้ามาไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้  เนื่องจากมีจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทั้งหมด 5,155 โครงการ คิดเป็นวงเงิน 62,616 ล้านบาท ขณะที่กองทุนฯ จัดสรรงบไว้เพียง 5,600 ล้านบาท  หรือมากกว่าวงเงินที่จัดสรรได้ถึง 11 เท่า  ในขณะที่คณะทำงานที่มี ดร.ประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ต้องใช้เวลาตลอดทั้งเดือน มิ.ย. ตรวจสอบรายละเอียด  หรือต้องนั่งอ่านวันละ 170 โครงการ เพื่อจัดแบ่งกลุ่มก่อนเสนอคณะกรรมการชุด นายกุลิศ พิจารณากลั่นกรอง

- Advertisment -

ดังนั้นเมื่อยังพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เสร็จ จึงต้องเลื่อนการเสนอรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกต่อคณะกรรมการ(บอร์ด)กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ออกไปจากกำหนดการเดิมจะเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดดังกล่าวได้กลางเดือน มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา

โดยแหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน ระบุว่า วันที่ 8 ก.ค. 2563 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะยังประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการต่ออีกครั้ง เพื่อให้การคัดเลือกแล้วเสร็จโดยเร็ว โดยคาดว่าในเดือน ก.ค. 2563 นี้จะพิจารณาเสร็จและนำเสนอต่อบอร์ด กองทุนฯ ชุดใหญ่ได้ จากนั้นจะส่งรายชื่อให้ สำนักงานบริหารกองทุนฯ นำไปประกาศผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาลงนามยินยอมดำเนินโครงการตามข้อตกลงต่อไป

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ได้ปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้งบกองทุนฯ ไปในวันที่ 18 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ออกมาระบุกับสื่อมวลชนว่า จะใช้เวลาพิจารณาโครงการประมาณ 1 เดือน ก่อนเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์ให้กับคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาในกลางเดือนมิ.ย. 2563 และจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์สู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 นี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและช่วยกันติดตามการดำเนินโครงการ  แต่ในที่สุด การดำเนินการก็ไม่สามารถเร่งให้เสร็จได้ตามกำหนด

โดยโครงการที่ยื่นเสนอเข้ามาทั้งหมด 5,155 โครงการ คิดเป็นวงเงิน 62,616 ล้านบาท นั้นแบ่งเป็นในกลุ่มแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 1,134 โครงการ วงเงิน 20,874 ล้านบาท (วงเงินจัดสรร 2,400 ล้านบาท)  และแผนพลังงานทดแทน 4,021 โครงการ วงเงิน 41,743 ล้านบาท (วงเงินจัดสรร 3,200 ล้านบาท) โดยโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ยื่นข้อเสนอของบเข้ามามากที่สุดกว่า 2,339 โครงการ เป็นวงเงิน 9,172 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.