มอบ 66 รางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2562

กระทรวงพลังงาน มอบ 66 รางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 ฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษ ชี้ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาช่วยลดการใช้พลังงาน มูลค่ากว่า 9,300 ล้านบาท ด้านรองนายกรัฐมนตรี แนะภาคเอกชนต้องปรับตัวรับทิศทางธุรกิจในอนาคตของโลก ที่ต้องสร้างกำไรควบคู่การทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศ จึงจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 ว่า รางวัล Thailand Energy Awards เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของทุกภาคส่วน ในการมุ่งไปสู่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงานของประเทศในอนาคต ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคงในระบบพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปภาคเอกชนจะต้องปรับเปลี่ยนตามทิศทางโลก คือนอกจากจะเน้นการสร้างรายได้ ผลกำไรแล้วจะต้องดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์ให้สังคม ประเทศชาติ และโลก จึงจะเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ผ่านการประกวด Thailand Energy Awards อย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผลงานส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 3,465 ผลงาน ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลในสาขาต่าง ๆ จำนวน 951 รางวัล คิดเป็นสัดส่วนลดการใช้พลังงาน มูลค่ากว่า 9,300 ล้านบาท สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1.9 ล้านตัน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (คนขวาของภาพ) และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (คนซ้ายของภาพ)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัล ASEAN Energy Awards มาได้รวม 211 รางวัล ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุด และเป็นที่หนึ่งในอาเซียนอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จนเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีประสิทธิภาพในด้านการลดการใช้พลังงาน สามารถนำเทคโนโลยีมาผสมผสานจนเกิดนวัตกรรมใหม่ ที่นำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เห็นผลอย่างแท้จริง

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (คนซ้ายของภาพ)

ด้านนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ. ได้จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี Thailand Energy Awards อย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมด้านพลังงานจากผู้ประกอบการและผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ พิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ

โดยในปี 2562 มีผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 ทั้งสิ้น 66 รางวัล จาก 5 สาขา ประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน จำนวน 20 รางวัล ด้านอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 25 รางวัล ด้านบุคลากร จำนวน 10 รางวัล ด้านพลังงานสร้างสรรค์ จำนวน 2 รางวัล ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 9 รางวัล จากผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 322 ผลงาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 268 ผลงาน