มอบ 66 รางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2562

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน มอบ 66 รางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 ฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษ ชี้ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาช่วยลดการใช้พลังงาน มูลค่ากว่า 9,300 ล้านบาท ด้านรองนายกรัฐมนตรี แนะภาคเอกชนต้องปรับตัวรับทิศทางธุรกิจในอนาคตของโลก ที่ต้องสร้างกำไรควบคู่การทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศ จึงจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 ว่า รางวัล Thailand Energy Awards เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของทุกภาคส่วน ในการมุ่งไปสู่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงานของประเทศในอนาคต ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคงในระบบพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปภาคเอกชนจะต้องปรับเปลี่ยนตามทิศทางโลก คือนอกจากจะเน้นการสร้างรายได้ ผลกำไรแล้วจะต้องดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์ให้สังคม ประเทศชาติ และโลก จึงจะเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ผ่านการประกวด Thailand Energy Awards อย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผลงานส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 3,465 ผลงาน ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลในสาขาต่าง ๆ จำนวน 951 รางวัล คิดเป็นสัดส่วนลดการใช้พลังงาน มูลค่ากว่า 9,300 ล้านบาท สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1.9 ล้านตัน

- Advertisment -
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (คนขวาของภาพ) และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (คนซ้ายของภาพ)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัล ASEAN Energy Awards มาได้รวม 211 รางวัล ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุด และเป็นที่หนึ่งในอาเซียนอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จนเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีประสิทธิภาพในด้านการลดการใช้พลังงาน สามารถนำเทคโนโลยีมาผสมผสานจนเกิดนวัตกรรมใหม่ ที่นำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เห็นผลอย่างแท้จริง

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (คนซ้ายของภาพ)

ด้านนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ. ได้จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี Thailand Energy Awards อย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมด้านพลังงานจากผู้ประกอบการและผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ พิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ

โดยในปี 2562 มีผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 ทั้งสิ้น 66 รางวัล จาก 5 สาขา ประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน จำนวน 20 รางวัล ด้านอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 25 รางวัล ด้านบุคลากร จำนวน 10 รางวัล ด้านพลังงานสร้างสรรค์ จำนวน 2 รางวัล ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 9 รางวัล จากผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 322 ผลงาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 268 ผลงาน

Advertisment

- Advertisment -.