“พิทักษ์”ติด 1 ใน 3 กกพ.ใหม่ตามคาด “นรินทร์” “วรวิทย์” พลิกชนะคนดังพลังงาน

- Advertisment-

ประธานกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกาศรายชื่อ 3 คนสุดท้ายที่เหมาะสมเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานคนใหม่ ประกอบด้วย 1.นายพิทักษ์​ จรรยพงษ์ 2.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ และ3.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา ในขณะที่คนดังวงการพลังงานต่าง​กอดคอพาเหรดตกรอบ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC )​ รายงานว่า นายณอคุณ สิทธิพงศ์ประธานกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 ประกอบด้วย 1.นายพิทักษ์​ จรรยพงษ์ อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ/ท่อจัดจำหน่ายหน่วยก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาบริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ 3.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา เป็นรองบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์​เดลินิวส์ และเคยเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาแจ้งถึงการดำเนินการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพื่อเป็นกรรมการ​กำกับกิจการพลังงาน ตามมาตรา 15แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 แต่ไม่ได้ลงรายละเอียด ถึงเกณฑ์การพิจารณา และความเหมาะสมต่อตำแหน่ง ของบุคคลที่ผ่านการสรรหา ทั้ง 3 คน ว่าเหนือกว่าผู้สมัครที่มีทั้งหมด 31 คนอย่างไร โดยขั้นตอนต่อไปจะมีการนำเสนอรายชื่อส่งต่อให้นายสุพัฒนพงษ์​ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอ

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การยื่นใบสมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลในแวดวงพลังงานค่อนข้างมาก จากจำนวน 31 คนและคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก 9 คนเพื่อเข้ารอบแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 14 และ15 ก.ย.2564 ซึ่งเมื่อประกาศรายชื่อออกมาปรากฏว่า มีผู้ที่มีประสบการณ์​และเชี่ยวชาญในเรื่องพลังงาน เพียงคนเดียว คือ นายพิทักษ์​ จรรยพงษ์ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเต็งตั้งแต่ต้น เพราะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ​และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ที่จะมาทำหน้าที่แทน นายพีระ​พงษ์​ อัจฉริยชีวิน กกพ.ที่ดูเรื่องก๊าซธรรมชาติที่ครบวาระด้วยการจับฉลากออก ส่วนอีก 2 คน คือ นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน และ นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา ถือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์​ด้านงานสื่อสารมวลชน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 3 คนที่ได้รับการสรรหาเข้ามาใหม่ จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

ทั้งนี้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีในแวดวงพลังงานต่างพาเหรดตกรอบกันหมด อาทิ นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต อดีตเลขาธิการสำนักงาน กกพ. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ จันทโรทัย อดีตอธิบดี​กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์​พลังงาน (พพ.)​ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. นายชัยยงค์ พัวพงศกร อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการ กฟผ. และ นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำหรับคณะกรรมการสรรหา กกพ. ซึ่งมีทั้งหมด 8 คนนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 1.นายณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน 2.นายประสงค์ พูนธเนศ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง 3.นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 4.นายปรเมธี วิมลศิริ อดีตเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. 5.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 6.นายประเสริฐ ตปนียางกูร ผู้แทนสภาวิศวกรฯ 7.นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ 8.นายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ

Advertisment

- Advertisment -.