พาณิชย์ แจงสารพัดปัญหาเหตุราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

- Advertisment-

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แจงเหตุราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ จากสภาพอากาศร้อนจัดที่ทำให้เกษตรกรต้องเร่งตัดผลปาล์มและเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ลดลง  แถมการส่งออกลดลงเนื่องจากสหภาพยุโรป (EU) ออกมาตรการยกเลิกใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ  โดยยืนยันภาครัฐแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันเต็มที่  เชื่ออีก 2 เดือน สต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในระดับปกติ  เช็คราคาผลปาล์มดิบล่าสุดวันที่26เม.ย. ยังตกต่ำอยู่ที่ 2.06บาทต่อกก.

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึง สาเหตุที่ราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนจัดส่งผลให้ผลปาล์มมีสภาพสุกแดดจากความร้อนจนทำให้เกษตรกรต้องเร่งตัดผลปาล์มเพื่อส่งขายให้กับโรงสกัดซึ่งเกษตรกรต้องรอคิวนาน 1-2 วัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้นและเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มลดลง รวมทั้งขณะนี้เป็นช่วงใกล้เปิดเทอมเกษตรกรเร่งตัดผลปาล์มออกจำหน่าย เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุตรหลาน ในขณะที่การส่งออกลดลงเนื่องจากสหภาพยุโรป (EU) ออกมาตรการยกเลิกใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้งการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าของอินเดียซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มอันดับ 1 ของโลก

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ภาครัฐได้เสนอมาตรการปรับสมดุลสต็อคน้ำมันปาล์มโดยเร่งรัดนำน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินจำนวน 160,000 ตัน ไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงและผลักดันการใช้ด้านพลังงานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล เป็นต้น

- Advertisment -

ทั้งนี้จากการประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 2 .. ถึง 1 มี.. 62 นั้น ครบถ้วนตามเป้าหมาย 160,000 ตันแล้ว และปัจจุบัน (26 เม.. 62) กฟผ. ได้รับมอบน้ำมันปาล์มดิบแล้วจำนวน 152,000 ตัน คงเหลือที่จะรับมอบเพิ่มเติมอีก 8,000 ตัน ภายในเดือนเมษายน 2562

ส่วนการผลักดันการใช้ด้านพลังงานทดแทน ได้กำหนดเป้าหมายการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 วันละ 20 ล้านลิตร ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้เร่งขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายทั้งการประกาศรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำมัน บี20 กำหนดยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ที่สามารถใช้ บี20 ได้ การเพิ่มสถานที่จำหน่ายเพื่อกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การส่งเสริมบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีความพร้อมในการพัฒนาเครื่องยนต์ของรถยนต์รุ่นใหม่ให้รองรับการใช้ บี20 รวมทั้งมาตรการลดราคาจำหน่าย บี20 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท และการลดภาษีรถยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซลซึ่งมาตรการจูงใจดังกล่าวจะสามารถรองรับน้ำมันปาล์มดิบได้ปีละมากกว่า 1,270,000 ตัน

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวด้วยว่า การขับเคลื่อนมาตรการของภาครัฐทั้งสองมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่มีอยู่ประมาณ 370,000 ตัน ให้คงเหลือในระดับสต็อกปกติในอีก 2 เดือนข้างหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพราคาผลปาล์มน้ำมันให้แก่เกษตรกร

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า จากการตรวจสอบราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันดิบทั้งทะลาย ในเว็บไซต์ kesetprice.com พบว่าราคาล่าสุดวันที่ 26เม.ย.2562 ยังต่ำอยู่ที่ระดับ 2.06บาทต่อกก. ซึ่งต่ำกว่าราคาเป้าหมาย 3บาทต่อกก.ที่รัฐต้องการจะยกระดับขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม อยู่มาก

Advertisment

- Advertisment -.