พลังงาน เตรียมเสนอ ครม. ลดราคาน้ำมันเฉพาะแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2.50 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน ยืนยันการลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน จะดำเนินการเฉพาะแก๊สโซฮอล์ 91 เท่านั้น ในอัตรา 2.50 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในอีก 2 สัปดาห์จากนี้ ชี้การลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มรถจักรยานยนต์ผู้มีรายได้น้อย พร้อมยกร่าง พ.ร.บ. น้ำมันเพื่อการเกษตรและประมง เพื่อให้ได้ใช้น้ำมันราคาถูกอย่างเป็นระบบ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลงประมาณ 2.50 บาทต่อลิตร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ ครม. เมื่อ 16 ต.ค. 2566 ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้เห็นชอบเบื้องต้นถึงแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว

 ทั้งนี้คาดว่าจะพิจารณาแนวทางดำเนินงานได้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ จากนั้นจะเสนอเข้า ครม.พิจารณาภายในสัปดาห์ที่ 2 ส่วนจะใช้วิธีการปรับลดภาษีสรรพสามิต หรือใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น จะต้องหารือกับทุกฝ่ายก่อน แต่หลักการที่ให้ลดเฉพาะน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 นั้น เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และที่ลดราคา 2.50 บาทต่อลิตรนั้น เพื่อไม่ให้น้อยกว่าการลดให้กับกลุ่มดีเซลที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยการปรับลดจะเป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณ 3 เดือน

- Advertisment -

นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะดูแลราคาน้ำมันให้กับกลุ่มเกษตรกรเช่นเดียวกับการดูแลราคาให้กับกลุ่มประมงที่ได้รับราคาต่ำอยู่ในปัจจุบัน หรือที่รู้จักกันว่าน้ำมันเขียว ซึ่งจะมีการยกร่าง พ.ร.บ. น้ำมันเพื่อการเกษตรและประมงขึ้นมาโดยเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่ประกาศใช้เป็นครั้งๆ ไป เมื่อมีปัญหาก็ต้องมาพิจารณาเป็นรายครั้ง แต่กระทรวงฯ ต้องการให้ทั้ง 2 กลุ่มนี้ได้ใช้น้ำมันในราคาถูกโดยจะผลักดันเข้า สภาฯ ให้ได้ภายในสิ้นปี 2566 นี้

นอกจากนี้กรณีที่มีการมองว่าขณะนี้สำรองไฟฟ้าของไทยสูงเกินไปทำให้เกิดภาระต้นทุนที่ถูกผลักไปยังประชาชนนั้น เห็นว่า ขณะนี้แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในอนาคตจะมีการเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เพราะการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของไทยมีมากขึ้น โดยคาดว่าปี 2567  ไทยจะมีรถยนต์ไฟฟ้า หรือ  EV รวมถึง 1 ล้านคัน  ส่วนการประกาศใช้น้ำมันตามมาตรฐานยุโรประดับ 5 (ยูโร 5) ซึ่งเดิมจะเริ่ม 1 ม.ค. 2567 คงต้องมาศึกษาดูว่าจะยังเป็นไปตามนั้นหรือไม่ หากประกาศใช้แล้วทำให้ต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น 15 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งยอมรับว่าที่ผ่านมามีโรงกลั่นได้ลงทุนไปแล้ว แต่คงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย หรือหากหน่วยงานอื่นที่มากดดันให้เร่งใช้น้ำมันมาตรฐานยูโร 5แต่ไม่มีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมใดๆ เลยก็คงไม่ได้เช่นกัน

Advertisment