พลังงาน จ่อนำ 10 รายชื่อบอร์ด กฟผ. เสนอ ครม. 13 ก.พ. 2567

- Advertisment-

พลังงาน เตรียมนำรายชื่อคณะกรรมการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บอร์ด กฟผ.) 10 คน เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 13 ก.พ. 2567 นี้ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ง ผู้ว่า กฟผ. ต่อไป ระบุจะเชิญ “นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เข้าแสดงวิสัยทัศน์ด้วย เหตุบอร์ด กฟผ.ชุดเดิมได้พิจารณาสรรหาไว้ และผ่านคุณสมบัติด้านอายุในวันที่สมัครแล้ว

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกระบวนการแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่ (คนที่ 16) ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.ที่ได้ครบวาระไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ส.ค.2566  ว่า กระทรวงพลังงานคาดว่าจะนำรายชื่อคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด)  กฟผ. ทั้ง 10 คน นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า หรือ วันที่ 13 ก.พ. 2567 นี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นเมื่อกระบวนการแต่งตั้ง บอร์ด กฟผ.แล้วเสร็จ วาระสำคัญที่ต้องเร่งพิจารณา คือ การแต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ โดยบอร์ด กฟผ. จะเชิญ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เข้ามาสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ เนื่องจากบอร์ดชุดที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 ดังนั้น คาดว่า การแต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ.จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2567 นี้

“หากไม่มีอะไรผิดพลาด ก็คาดว่า นายเทพรัตน์ จะเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาอันดับแรกๆ เพราะบอร์ดชุดเดิมได้สรรหาไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แม้ว่าจะเหลืออายุในการดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปี เท่านั้น แต่คุณสมบัติดังกล่าวเป็นการนับตั้งแต่วันที่เริ่มสมัครจึงไม่ใช่อุปสรรคในการรับตำแหน่ง”

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม ภารกิจสำคัญที่ผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ จะต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล เช่น การแยกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (SO) ออกจาก กฟผ. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ รวมถึงการเดินหน้าลงทุนตามแผนงานของ กฟผ.เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งปัจจุบัน กฟผ.มีสภาพคล่องในมือที่จะต้องรักษาไว้อยู่ที่ระดับ 60,000 ล้านบาท แต่ในปี 2566 สภาพคล่องที่ดูว่าสูงถึง 90,000 ล้านบาทนั้น เป็นการนับรวมแผนลงทุนของ กฟผ.อีกประมาณ 30,000 ล้านบาท เป็นต้น 

สำหรับรายชื่อผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ กฟผ. ที่ผ่านมานั้น มีผู้สมัครทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย

1. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่ EGCO ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

3. นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

4. น.ส.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

โดยกรรมการสรรหาเมื่อ 27 ก.พ. 2566 ได้หารือและเสียงข้างมากได้เลือก “นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เป็นผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่

Advertisment