ผลักดันพลังงานจังหวัดขยับขึ้นชั้นเป็นอธิบดีได้

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน มอบนโยบายให้พลังงานจังหวัด มีโอกาสเติบโตในชีวิตราชการมากขึ้น โดยสามารถที่จะโอนย้ายไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน และขยับขึ้นเป็นรองอธิบดี และอธิบดีในกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงพลังงานได้ จากที่ผ่านมา มักจะขาดแรงจูงใจในการทำงานและเกษียณในตำแหน่งเดิม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนาการสื่อสารนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติ ปี 2563 ที่มีพลังงานจังหวัด ทั่วประเทศจาก 76 จังหวัด เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับนโยบายกระทรวงพลังงานให้ขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ซึ่งสั่งการลงมาให้นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานดำเนินการ ในส่วนของพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีอยู่ 76จังหวัดนั้น เพื่อการยกระดับพลังงานจังหวัด ทั้งหมด ที่เป็นนักบริหารระดับสูง ให้มีโอกาสเติบโตในชีวิตราชการ โดยหลังจากที่ได้ปรับตำแหน่งขึ้นเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง (ซี9 เดิม) แล้ว ก็สามารถที่จะได้รับการโอนย้ายเข้ามาทำงานในส่วนกลางในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก ในกรมต่างๆ ซึ่งเทียบเท่ากัน อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ได้ จากนั้น ก็จะขยับขึ้นเป็นตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น )และอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) ต่อไปได้ในอนาคต

- Advertisment -

โดยหลังวันที่ 2ต.ค.2562ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานมี พลังงานจังหวัด ที่เป็น ผู้อำนวยการระดับสูง (ซี9เดิม) แล้ว 38จังหวัด ยังเหลืออีก 38 จังหวัดที่เป็น ผู้อำนวยการระดับต้น (ซี8เดิม) ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 จะปรับตำแหน่งพลังงานจังหวัดเป็นผู้อำนวยการระดับสูงอีก 22 จังหวัด และปีถัดมาจะปรับเพิ่มอีก 16 จังหวัดจนครบ 76 จังหวัดในที่สุด

แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ผ่านมา หากไม่มีการปรับระดับของพลังงานจังหวัด ให้มีโอกาสในการเติบโตในอาชีพข้าราชการ ส่วนใหญ่เมื่อรู้ตัวว่าใกล้เกษียณอายุในตำแหน่งเดิม ก็มักจะหมดไฟในการทำงาน ไม่กระตือรือร้น และทำให้การขับเคลื่อนงานนโยบายด้านพลังงาน ไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น

Advertisment

- Advertisment -.