ผลักดันพลังงานจังหวัดขยับขึ้นชั้นเป็นอธิบดีได้

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน มอบนโยบายให้พลังงานจังหวัด มีโอกาสเติบโตในชีวิตราชการมากขึ้น โดยสามารถที่จะโอนย้ายไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน และขยับขึ้นเป็นรองอธิบดี และอธิบดีในกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงพลังงานได้ จากที่ผ่านมา มักจะขาดแรงจูงใจในการทำงานและเกษียณในตำแหน่งเดิม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนาการสื่อสารนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติ ปี 2563 ที่มีพลังงานจังหวัด ทั่วประเทศจาก 76 จังหวัด เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับนโยบายกระทรวงพลังงานให้ขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ซึ่งสั่งการลงมาให้นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานดำเนินการ ในส่วนของพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีอยู่ 76จังหวัดนั้น เพื่อการยกระดับพลังงานจังหวัด ทั้งหมด ที่เป็นนักบริหารระดับสูง ให้มีโอกาสเติบโตในชีวิตราชการ โดยหลังจากที่ได้ปรับตำแหน่งขึ้นเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง (ซี9 เดิม) แล้ว ก็สามารถที่จะได้รับการโอนย้ายเข้ามาทำงานในส่วนกลางในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก ในกรมต่างๆ ซึ่งเทียบเท่ากัน อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ได้ จากนั้น ก็จะขยับขึ้นเป็นตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น )และอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) ต่อไปได้ในอนาคต

โดยหลังวันที่ 2ต.ค.2562ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานมี พลังงานจังหวัด ที่เป็น ผู้อำนวยการระดับสูง (ซี9เดิม) แล้ว 38จังหวัด ยังเหลืออีก 38 จังหวัดที่เป็น ผู้อำนวยการระดับต้น (ซี8เดิม) ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 จะปรับตำแหน่งพลังงานจังหวัดเป็นผู้อำนวยการระดับสูงอีก 22 จังหวัด และปีถัดมาจะปรับเพิ่มอีก 16 จังหวัดจนครบ 76 จังหวัดในที่สุด

- Advertisment -

แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ผ่านมา หากไม่มีการปรับระดับของพลังงานจังหวัด ให้มีโอกาสในการเติบโตในอาชีพข้าราชการ ส่วนใหญ่เมื่อรู้ตัวว่าใกล้เกษียณอายุในตำแหน่งเดิม ก็มักจะหมดไฟในการทำงาน ไม่กระตือรือร้น และทำให้การขับเคลื่อนงานนโยบายด้านพลังงาน ไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น

Advertisment