ปักหมุดงาน SETA 2023 ควบ Solar+Storage Asia 2023 อัพเดทเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสุดทันสมัย เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน 17-18 ส.ค. นี้

- Advertisment-

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับงาน SETA 2023 และ Solar+Storage Asia 2023 เวทีที่จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานและผู้บริหารแถวหน้าวงการเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจากทั่วโลกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและผลักดันการใช้พลังงานสะอาด และเดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero โดยหนึ่งในไฮไลท์ของงาน คือ การนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพลังงานสะอาด CCUS (การดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน) และการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนสุดอินเทรนด์  โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  งานจะจัดขึ้น ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคมนี้ พร้อมเปิดพรมแดนความร่วมมือด้านพลังงานและโอกาสจับคู่ทางธุรกิจกับงานสัปดาห์พลังงานไทย-เกาหลี (Thailand-Korea Energy Week) โดยความร่วมมือของกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน  กระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ของประเทศเกาหลีใต้

SETA 2023 และ Solar+Storage Asia 2023 สนับสนุนการจัดงานโดย กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุดมศึกษาฯ กระทรวงดิจิทัลฯ  กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น ร่วมกับบริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใต้แนวคิด “Driving Asia’s Energy Transition Pathways to Carbon Neutrality” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2065  โดยมีรูปแบบการประชุมเป็นลักษณะเวทีที่ผู้บริหารระดับซีอีโอของบริษัทผู้ลงทุนด้านพลังงาน รัฐวิสาหกิจด้านกระแสไฟฟ้า บริษัทสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (EPC) กว่า 500 คน จะเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองต่ออุตสาหกรรมพลังงาน โดยคาดว่าจะมีคีย์แมนในภาคพลังงานจากทั่วโลกหลายท่านเข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูลด้านพลังงานที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย อาทิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้แทนระดับสูงจากองค์กรพลังงานโลก (World Energy Council) อธิบดีจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ประธานบริหารบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ประธานสถาบันเศรษฐกิจพลังงานแห่งประเทศญี่ปุ่น (IEEJ) ผู้แทนระดับสูงจากธนาคารโลก (World Bank) ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำด้านพลังงานระดับโลก อาทิ HUAWEI, JERA Asia Pte. Ltd., Saudi Aramco, Kawasaki Heavy Industries, GE Gas Power, PTTEP, Banpu NEXT และผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำในระดับ C-level กว่า 100 ท่าน เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น นโยบายการลดคาร์บอน  โอกาสและความท้าทายในตลาดการค้าคาร์บอน อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการต่อเชื่อมและขยายเครือข่ายธุรกิจและการเจรจาธุรกิจ เพิ่มโอกาสการลงทุนและเพิ่มเม็ดเงินในการลงทุน โดยตอบรับกับแผนพลังงานชาติของประเทศไทยที่มุ่งเน้นเพิ่มการลงทุนทางด้านพลังงานสะอาด

- Advertisment -

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ จะได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ถึงบทบาท หน้าที่ และทิศทางกลยุทธ์ ของ กฟผ. ซึ่งถือเป็นหนึ่งในองค์กรหลักด้านพลังงานของไทย โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้กลยุทธ์  “Triple S” คือ Source Transformation เพื่อเปลี่ยนแปลงแหล่งพลังงานของไทยจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล Sink Co-creation เพิ่มปริมาณการดูดซับกักเก็บคาร์บอน และ Support Measure Mechanism กลไกการสนับสนุนโครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นรูปธรรม ผ่านการริเริ่มโครงการนำร่องใหม่ ๆ เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โซลาร์ฟาร์ม โซลาร์ลอยน้ำ เทคโนโลยีการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) โครงสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและการใช้พลังงานจากไฮโดรเจน เป็นต้น

ไฮไลท์ในปีนี้คือการเข้าร่วมงานจากกูรูระดับแถวหน้าของวงการพลังงานทั่วโลกกว่า 100 คน มาโชว์วิสัยทัศน์ พร้อมตีแผ่ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ร่วมงานเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายด้านความยั่งยืน อาทิ  พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บ (Solar+ Storage Forum) พร้อมชี้เทรนด์ในตลาดไทยและอาเซียน การประชุมผู้นำระดับสูงด้านพลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen, Ammonia and downstream options Forum) ร่วมจัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย เจาะลึกบทบาทการใช้เทคโนโลยีไฮโดรเจนและแอมโมเนียในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืน การประชุมยานยนต์ (Mobility Forum) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ อัปเดตเทรนด์ล่าสุดด้านพัฒนาการและการใช้โซลูชันยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีแบตเตอรี่ สถานีชาร์จไฟฟ้า การเชื่อมโยงยานยนต์ไฟฟ้ากับโครงข่ายไฟฟ้า และโชลูชันยานยนต์รูปแบบอื่นๆ เพื่อความยั่งยืนในอนาคต การประชุมเทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง (Advanced Energy Technology & Digital Power Forum) ร่วมจัดโดยบริษัทเทคโนโลยีและสถาบันพลังงานชั้นนำของโลก เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะการใช้เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูงเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และการประชุมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Forum) เวทีสำคัญของเอเชียที่บรรดาผู้กำหนดนโยบายผู้นำธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะร่วมอภิปรายหลักการและแนวปฏิบัติของเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือการเปิดพรมแดนด้านพลังงานเชื่อมโลกเข้าด้วยกันผ่านการจัดงานคู่ขนาน “งานสัปดาห์พลังงานไทย-เกาหลี (Thailand-Korea Energy Week)” โดยความร่วมมือของกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน กระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ร่วมกับ สถาบันชั้นนำในธุรกิจพลังงานและเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีใต้ อาทิ  KEPCO, JEONNAM Technopark, Jeonnam Institute for Regional Program Evaluation (IRPE) และ Korea Smart Grid Institute (KSGI) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และขับเคลื่อนนวัตกรรมในภาคส่วนพลังงานและการค้าการลงทุน ผ่านการจับคู่ทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับหน่วยงานและผู้ประกอบการไทยที่จะได้พบปะ เจรจาธุรกิจ และเปิดประสบการณ์รับรู้เทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อต่อยอดทางการค้าและการพัฒนาต่อไป

ในงาน SETA 2023 และ Solar+Storage Asia 2023 ยังจะมีพิธีมอบรางวัล Power & Energy Award 2023 รางวัลระดับนานาชาติเพื่อยกย่องความสำเร็จของบุคคลและธุรกิจที่ผลักดันนวัตกรรมภาคพลังงานและไฟฟ้าอีกด้วย   

ไม่พลาดโอกาสเชื่อมต่อทางธุรกิจและความร่วมมือกับผู้นำด้านพลังงาน  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/SETA-2023-SSA-2023 และดูรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.SETAasia.com  และ  www.SolarStorageAsia.com

Advertisment