“ประเสริฐ” ยื่นลาออกประธาน​บอร์ด ปตท.ตั้ง​ “ฉัตรชัย” นั่งแทน

- Advertisment-

“ประเสริฐ​ สินสุข​ประเสริฐ​”ยื่นลาออกประธานบอร์ด ปตท.มีผล​ 22​ ธ.ค.2566​ แต่ยังคงเป็นกรรมการ โดย​ตั้ง​”ฉัตรชัย​ พรหมเลิศ​ ” นั่งเป็นประธานแทน​

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์​ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์​แห่ง​ประเทศไทย​ ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2566 นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ประธานกรรมการ ปตท.ได้แสดงเจตจํานงต่อที่ประชุมฯ ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจอื่น


โดยนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ยังคงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ ปตท. และจะยังคงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นอกจากนี้เพื่อให้การดําเนินงานของ ปตท. สามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมฯ จึงได้มีมติแต่งตั้ง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นายฉัตรชัย พรหมเลิศจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน​ ( Energy​ News​ Center-ENC​ )​ รายงานว่า​ ​ ดร.ประเสริฐ​ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ด ปตท.​มีผลตั้งแต่​ 16​ พฤศจิกายน​ 2566​ โดยนั่งในตำแหน่งได้เพียงเดือนเศษ​ ก็ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง​ โดยมีกระแสข่าวว่า​ ดร.ประเสริฐ​ จะไปนั่งเป็นประธานบอร์ด​การไฟฟ้า​ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ (กฟผ.)​ ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอรายชื่อบอร์ด กฟผ. ชุดใหม่​ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาส่งต่อให้คณะรัฐมนตรี​อนุมัติ​ ซึ่งตำแหน่งประธานบอร์ด กฟผ.จะมีความสำคัญในการแต่งตั้ง​ผู้ว่าการ กฟผ. ​คนใหม่ที่ว่างเว้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม​ 2566​ ที่ผ่านมา

Advertisment

- Advertisment -.