“ประเสริฐ” ประธานบอร์ด ปตท.คนใหม่ ยืนยันพร้อมทำงานสร้างสมดุลให้ ปตท.ดูแลทั้งประชาชนและผู้ถือหุ้น

- Advertisment-

ประเสริฐ เผยนั่งประธานบอร์ด ปตท.คนใหม่ หวังสร้างสมดุลให้ ปตท ซึ่งเป็นทั้งรัฐวิสาหกิจ และ บริษัทมหาชน ได้ดูแลประชาชน ควบคู่กับการเสริมสร้างพัฒนาธุรกิจให้เติบโต มั่นคงอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในกระแสโลก

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการเข้ารับตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท.ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  ว่าเป็นไปตามกลไกปกติ ซึ่งมิได้มีผลประโยชน์แอบแฝงแต่อย่างใด ที่ผ่านมา ตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงาน และหลายครั้งที่ปลัดกระทรวงพลังงานจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ปตท.ด้วย และด้วยเหตุที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชน การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ จึงจะพยายามใช้บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการสร้างสมดุลในการดูแลทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงาน และด้านราคาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย แต่จะเน้นประชาชนเป็นสำคัญเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและทิศทางพลังงานโลก

“หลังจากผมได้รับตำแหน่งประธานบอร์ดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ผมเข้าใจในบทบาทของ ปตท. ที่เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชน ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในส่วนนี้ ผมจะสร้างความสมดุล เพื่อให้ ปตท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ดูแลช่วยเหลือประชาชน และในฐานะที่ ปตท. เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์  ผมจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตขององค์กร พัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน (Energy Transition) มีความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกคน  และขอยืนยันอีกครั้งว่า การดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. นี้ ผมก็จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ คู่ขนานไปกับสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน” นายประเสริฐ กล่าว

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานด้วยว่า การที่ ดร.ประเสริฐ เป็นประธานบอร์ด ปตท. ทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่า ในส่วนของประธานบอร์ด กฟผ.ที่เดิมมีการวางตัว ดร.ประเสริฐ เอาไว้  จะมีการตั้งคนอื่นมาแทน เนื่องจากในธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมายังไม่เคยมีปลัดกระทรวงพลังงานคนใดที่ได้นั่งควบทั้ง ประธานบอร์ด ปตท.และประธานบอร์ด กฟผ. มาก่อน

Advertisment

- Advertisment -.