ปตท.แจ้งตั้งบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจประกอบแบตเตอรี่ Cell-To-Pack

- Advertisment-

ปตท.แจ้งตั้งบริษัทย่อย “เอ ซี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด” เพื่อดำเนินธุรกิจประกอบแบตเตอรี่โดยใช้เทคโนโลยี Cell-To-Pack (CTP)

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการบริษัท อรุณ พลัส จำกัด (Arun Plus) (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100) ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติ ให้ Arun Plus จัดตั้งบริษัท เอ ซี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (A C Energy Solution ) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,851ล้านบาท โดย Arun Plus ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานประกอบแบตเตอรี่ โดยใช้เทคโนโลยี Cell-To-Pack (CTP) เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) ของกลุ่ม ปตท. โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จในวันที่ 3 มกราคม 2567 และมีแผนเริ่มดำเนินการผลิตภายในปี 2567

- Advertisment -

นอกจากนี้ Arun Plus ยังมีแผนร่วมทุนกับบริษัทที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับความสามารถของ A C Energy Solution ในอนาคต

Advertisment

- Advertisment -.