ปตท.เผยหยุดจ่ายก๊าซแหล่งยาดานา เมียนมา 7 วันช่วงสงกรานต์ ไม่กระทบผู้ใช้ไฟ

- Advertisment-

ปตท.ระบุการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ยาดานา 7วัน ช่วงวันที่ 11-17เม.ย.2562 จะไม่กระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศโดยรวมลดลง  โดยที่กฟผ.ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทน

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานา มีแผนหยุดการผลิตบางส่วนเพื่อปรับปรุงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 7 วัน ส่งผลให้ความสามารถในการจ่ายก๊าซฯ รวมฝั่งตะวันตกลดลงประมาณ 350 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็น 33% ของปริมาณก๊าซฯ ฝั่งตะวันตก เนื่องจากการหยุดซ่อมบำรุงฯ ดังกล่าว กระทบต่อการจ่ายก๊าซฯ ฝั่งตะวันตกเพียง 33% และจากการประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปตท.ได้เจรจาให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศโดยรวมอยู่ในระดับลดลง กฟผ. จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทน รวมทั้งไม่กระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซฯ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งแต่อย่างใด

สำหรับในปี 2562 จะมีการทำงานของผู้ผลิตที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ในเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ-เอ18) มีแผนปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลา 14 วัน โดย ปตท. ได้วางแผนล่วงหน้าร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ผลิต กฟผ. และภาครัฐ สำหรับการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.