ปตท.สผ.ร่วมใจสู้โควิด-19 จับมือบริษัทผู้ร่วมทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

- Advertisment-

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 จับมือบริษัทผู้ร่วมทุน สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ปฏิบัติการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และช่วยบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนงบประมาณในพื้นที่ปฏิบัติการรวมมูลค่ากว่าล้านบาท

โดยเมื่อวัน​ที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา นางสาวศรินทิพย์ ศรีทองคำ ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุน สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมอบหลอดน้ำยาสำหรับเลี้ยงเก็บเชื้อโรคเพื่อส่งตรวจ จำนวน 1,820 หลอด มูลค่ากว่า 106,000 บาท ให้กับ นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนำไปใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด-19

และยังได้มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอสิงหนคร มอบเตียงกระดาษ ที่นอน หมอน ผ้าห่มและมุ้ง มูลค่าประมาณ 216,000 บาท ถังเก็บน้ำขนาดความจุ 2,000 ลิตร ตู้เย็น เต็นท์อเนกประสงค์ มุ้งครอบและพัดลมตั้งโต๊ะ มูลค่าประมาณ 123,000 บาท และยังได้มอบงบประมาณ 120,000 บาทให้โรงพยาบาลสิงหนครจัดหาเต็นท์สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อขยายพื้นที่บริการให้เพียงพอกับจำนวนประชาชนที่มารอฉีดวัคซีนด้วย

- Advertisment -

นอกจากนี้ยังสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอควนเนียง เตียงกระดาษ ที่นอน หมอน ผ้าห่มและมุ้ง มูลค่าประมาณ 216,000 บาท และได้มอบชุดเครื่องนอนเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลสงขลา มูลค่า 254,000 บาท

นอกจากสนับสนุนด้านการแพทย์ระดับจังหวัดดังกล่าวแล้ว ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 3 แห่งในตำบลหัวเขา ตำบลชิงโค ตำบลบ้านสถิตย์ และอีก 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร โดยส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้นำหรือประธานชุมชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการรักเพื่อนบ้าน มูลค่ากว่า 150,000 บาท เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และชุมชน นำไปใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับในพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลปัตตานี เช่น เครื่อง PAPR จำนวน 2 ชุด เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน 1 ชุดเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 2 ชุด และเครื่องวัดอุณหภูมิ 8 ชุด มูลค่าประมาณ 152,000 บาท

ก่อนหน้านี้ ปตท.สผ.ยังได้สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยส่งมอบที่นอนและชุดเครื่องนอน มูลค่า 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสงขลา เพื่อช่วยเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ตามเจตนารมย์ของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา ปตท.สผ. ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมมาโดยตลอด พร้อมร่วมมือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนในวิกฤติการณ์ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถและยังคงเดินหน้าในการสนับสนุนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง

Advertisment

- Advertisment -.