ปตท.สผ. ร่วมกับภาครัฐ ศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของอ่าวไทยตอนบน

- Advertisment-

ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ (ที่ 2 จากซ้าย) รอง‍อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงในการร่วมศึกษาและประเมินศักยภาพชั้นหินธรณีวิทยาเพื่อกักเก็บคาร์บอน บริเวณอ่าวไทยตอนบน ระหว่าง ปตท.สผ. ซึ่งลงนามโดยนายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ (ที่ 2 จากขวา) รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืน และ Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) ซึ่งลงนามโดย Mr. Satoshi Asawa (ซ้ายสุด) Executive Vice President of Energy Business Unit, และ INPEX CORPORATION ลงนามโดย Mr. Toshiaki Takimoto (ขวาสุด) Director, Managing Executive Officer, Senior Vice President of Hydrogen & CCUS Development

การศึกษาดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือระดับประเทศของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างกรม‍เชื้อเพลิงธรรมชาติ และ JOGMEC จากญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลด้านธรณีวิทยาที่จำเป็นต่อการวางแผนพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS) ในอ่าวไทย รวมทั้ง เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย

Advertisment

- Advertisment -.