ปตท.สผ.ร่วมกับกรมเชื้อเพลิงฯ จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ที่หาดชลาทัศน์ สงขลา

- Advertisment-

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ.อีดี ผู้ดำเนินการโครงการ G1 และ G2 โครงการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่อ่าวไทย ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 2 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา หาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเป็นประธาน

ในงานนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ประมาณ 500 คน ได้ร่วมเก็บขยะทะเล จำนวนประมาณ 360 กิโลกรัม และร่วมปล่อยลูกปูม้า จำนวน 15 ล้านตัวจากศูนย์อนุรักษ์และเพาะฟักลูกปูตำบลหัวเขา

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการภายใต้แนวคิดการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการจัดการอย่างยั่งยืน

- Advertisment -
Advertisment