ปตท.สผ. มอบเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้ ร.พ. ในสงขลาและระนอง

- Advertisment-

ปตท.สผ. มอบ เครื่องช่วยหายใจเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาและระนอง มูลค่ารวม 740,000 บาท

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและมียอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวนมากในหลายพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ล่าสุด ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen System) รุ่น Airvo 2 สำหรับใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาล 2 แห่งคือโรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลระนอง รวมมูลค่า 740,000 บาท

โดยนางสาวศรินทิพย์ ศรีทองคำ ผู้จัดการ แผนกองค์กรสัมพันธ์ และนายณัฐพล โอมอภิญญาณ ผู้จัดการแผนก ฐานสนับสนุนสงขลา เป็นตัวแทนพนักงานได้มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen System) รุ่น Airvo 2 สำหรับใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสงขลา โดยมีนายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาเป็นผู้รับมอบ

- Advertisment -


ส่วนในพื้นที่จังหวัดระนอง นางสาวพัชนี ชมสาคร ผู้จัดการแผนก ฐานสนับสนุนระนอง ได้เป็นตัวแทนมอบเครื่องดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 เครื่อง โดยนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายเเพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง เป็นผู้รับมอบ

ก่อนหน้านี้ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา ปตท.สผ. ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยส่งมอบที่นอนและชุดเครื่องนอน มูลค่า 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสงขลา เพื่อช่วยเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ตามพันธกิจหลักของการดำเนินงานในพื้นที่ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม พร้อมร่วมมือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนในวิกฤตการณ์ต่างๆ อย่างเต็มที่

Advertisment

- Advertisment -.