ปตท.สผ.ขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในแปลงสัมปทาน AC/RL7 (โครงการแคช-เมเปิล) ประเทศออสเตรเลีย

- Advertisment-

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณี บริษัท PTTEP AAA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ลงนามสัญญาซื้อขายในการขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในแปลงสัมปทาน AC/RL7 (โครงการแคช-เมเปิล) ประเทศออสเตรเลีย ให้แก่ บริษัท INPEX Cash Maple Pty Ltd และ บริษัท TotalEnergies Exploration Australia Pty Ltd คาดการซื้อขายเสร็จสิ้นภายในปี 2566 นี้

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ(ปตท.สผ.) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่18 ส.ค. 2566 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เพื่อขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในแปลงสัมปทาน AC/RL7ให้แก่ บริษัท INPEX Cash Maple Pty Ltd และ บริษัท TotalEnergies Exploration Australia Pty Ltd โดยแปลงสัมปทานดังกล่าว PTTEP AAA ถือสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 100%

ทั้งนี้การซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 แปลงสัมปทาน AC/RL7 ประกอบด้วยแปลงแคชและเมเปิลที่มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทแล้ว แต่ยังไม่เข้าสู่ระยะพัฒนา ตั้งอยู่นอกชายฝั่งในทะเลติมอร์ทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย โดยการขายสัดส่วนการลงทุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุน (Portfolio Rationalization) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การลงทุนของ ปตท.สผ.

- Advertisment -
Advertisment