ปตท. สนับสนุนน้ำแข็งแห้ง 800 ตัน มูลค่า 6.4 ล้านบาทแก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

- Advertisment-

ปตท. สนับสนุนน้ำแข็งแห้งจำนวน 800 ตัน มูลค่า 6.4 ล้านบาทแก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยเป็นการสนับสนุนต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน​รวมแล้ว​12,100 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 96.4 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ – นายวิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลางซ้าย) เป็นผู้แทน ปตท. สนับสนุนน้ำแข็งแห้งให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อใช้ในปฏิบัติการทำฝนหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ จำนวน 800 ตัน มูลค่า 6.4 ล้านบาท โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (กลางขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ ปตท. ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งเพื่อทำฝนหลวงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จวบจนปัจจุบันได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งไปแล้วกว่า 12,100 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 96.4 ล้านบาท ซึ่งน้ำแข็งแห้งดังกล่าวเกิดจากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติต่อไป

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.