ปตท. มอบรางวัลประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”

- Advertisment-

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (กลาง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ รวม 24 รางวัล

ทั้งนี้ ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและกลุ่มคนรักศิลปะทุกระดับ ได้สร้างสรรค์ผลงาน แสดงทักษะความสามารถผ่านผลงานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และทัศนศิลป์  ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร ได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรม ปตท 2563 – ระดับอายุต่ำกว่า 9 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรม ปตท 2563 – ระดับอายุ 9 – 13 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรม ปตท 2563 – ระดับอายุ 14 – 18 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรม ปตท 2563 – ระดับประชาชนทั่วไป
Advertisment

- Advertisment -.