ปตท. พร้อมสนับสนุนน้ำมันดีเซลแก่หน่วยงานรัฐเพิ่มเติม แก้ปัญหาภัยแล้ง

- Advertisment-

ปตท. เตรียมหารือร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR เพิ่มการช่วยเหลือน้ำมันดีเซลแก่หน่วยงานรัฐ เพื่อสนับสนุนมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชน หลังสนับสนุนไปแล้ว 5.6 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เหตุภัยแล้งในไทยเกิดขึ้นเป็นเวลานานกว่าปกติ พร้อมสนับสนุนเครื่องตะบันน้ำธรรมชาติให้ชุมชนที่มีบ่อน้ำห่างไกลสามารถดึงน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคได้สะดวกขึ้นในช่วงภัยแล้ง ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนหากชุมชนร้องขอ 

นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. อยู่ระหว่างเตรียมหารือกับบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR เพื่อพิจารณาเพิ่มการช่วยเหลือด้านน้ำมันดีเซลแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่ขอความร่วมมือช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน ซึ่งเพิ่มเติมจากเดือนเมษายน 2562 ที่ ปตท. ช่วยเหลือน้ำมันดีเซลให้รถขนส่งน้ำ หรือรถของหน่วยงานราชการ ตามโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง ไปแล้ว 5.6 ล้านบาท เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยเกิดปัญหาภัยแล้งติดต่อกันเป็นเวลานานกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา

โดยหากหน่วยงานของกองทัพขอความร่วมมือสนับสนุนน้ำมันดีเซลเข้ามา ทาง ปตท. ก็พร้อมจะให้ความร่วมมือทันที ทั้งนี้ ปตท. ให้ความช่วยเหลือด้านภัยแล้งโดยสนับสนุนน้ำมันดีเซลมาตั้งแต่ปี 2542-2562 รวมเป็นเงินกว่า 88.6 ล้านบาท และในปี 62 ยังสนับสนุนน้ำแข็งแห้งสำหรับทำฝนหลวง 800 ตัน คิดเป็นเงินรวมประมาณ 4 ล้านบาท

- Advertisment -

นอกจากนี้ ปตท. ยังมีองค์ความรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องตะบันน้ำ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำตามธรรมชาติเพื่อช่วยส่งน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่ห่างไกลไปสู่ชุมชนให้ได้ใช้ในช่วงภัยแล้งได้ง่ายขึ้น โดยเครื่องตะบันน้ำดังกล่าวได้ติดตั้งให้กับชุมชนไปแล้วหลายแห่งนับตั้งแต่เดือนเมษายน 62 ที่ผ่านมา หากชุมชนใดต้องการให้ ปตท. เข้าไปให้ความรู้และติดตั้งเครื่อง สามารถร้องขอผ่านมายังองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าชุมชนดังกล่าวต้องมีแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณชุมชนนั้น ๆ ด้วยจึงจะดำเนินการได้

Advertisment

- Advertisment -.